Vänsterpartiet formar Socialdemokraternas skolpolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Moderaterna: De senaste dagarnas besked från socialdemokraterna är oroväckande

Tomas Tobé (M), skolpolitisk talesperson.
Tomas Tobé (M), skolpolitisk talesperson.

Socialdemokraterna har anslutit sig till Nya Moderaterna och Alliansens kunskapsskola. Det är positivt. Svensk skola behöver samsyn och arbetsro.

De senaste dagarnas besked är dock oroväckande. Socialdemokraterna i Skåne har fattat beslut att ta bort möjligheten att välja skola. Vi ser redan nu att Socialdemokraterna anpassar sig efter Vänsterpartiets skolpolitik.

Den största delen av kunskapsskillnaderna mellan svenska elever finns enligt både PISA och Skolverket inom skolor. Nya Moderaternas och Alliansens svar är att fortsätta höja kunskapsnivåerna i alla klassrum med satsningar på mindre klasser, fler skickliga lärare och mer undervisningstid. Rektorer ska ansvara för att resurserna inom skolan fördelas utifrån elevers behov.

Vi ser skillnader mellan skolor. För att bryta detta menar vi att kommunerna ska fördela resurser till skolor efter elevernas behov. I år inför Alliansen 14 000 karriärtjänster som innebär högre löner för lärare. Vi öronmärker resurser för att skolor i utanförskapsområden ska få dubbelt så många tjänster som andra skolor. Dessutom föreslår vi särskilda satsningar på utökad undervisningstid för nyanlända och elever som har behov av mer undervisning.

Mot en samlad Allians som finansierar sina förslag krona för krona står Socialdemokraterna som lovar allt till alla, men saknar finansiering för sina förslag. Löfven saknar också ett trovärdigt regeringsalternativ för sin skolpolitik. Vänsterpartiet vill lägga ner friskolor, även om det ger eleverna en bra skolgång, och ta bort möjligheten att välja skola. Miljöpartiet är skeptiska mot läxor och betyg.

Vad innebär egentligen en röst på Socialdemokraterna? Alliansen tar ansvar för svensk skola. Vi vill ge alla barn en bra start i livet. Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige.

Tomas Tobé

Publisert: