ÅSIKT

Det handlar om sexism, inte sexuell preferens

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Sveriges kvinnolobby: Reklamen skapar ett folkhälsoproblem

Sveriges Kvinnolobby driver initiativet Reklamera – mot sexistisk reklam. Vi vänder oss emot att KappAhls reklam är sexistisk. Det handlar inte om individers sexuella preferenser som Hanna Marie Björklund verkar tro, utan om den kollektiva bilden av kvinnan.

KappAhls kampanj är bara en i mängden reklam som uppvisar en stereotyp bild av kvinnor.  Kvinnokroppen exploateras gång på gång för att sälja produkter, för att företagen ska tjäna pengar på kvinnors underordning. Att se reklamens sexualiserade och avklädda kvinnokroppar har blivit en naturlig del av vår vardag. Särskilt julen har blivit synonym med halvnakna kvinnokroppar i det offentliga rummet.

Det bidrar till utseendehets, kroppsfixering och psykisk ohälsa hos framför allt flickor och unga kvinnor. I en undersökning som Sveriges Kvinnolobby gjort uppgav nio av tio av de kvinnliga respondenterna att reklam fått dem att må dåligt över sitt utseende eller sin vikt. Det är ett folkhälsoproblem.

FN:s Kvinnokonvention kräver att stereotypa och underordnade framställningar av kvinnor i reklam motverkas. Regeringen är ålagd att leverera åtgärder så att detta löfte infrias. Konventionen kräver att alla till buds stående medel ska användas, exempelvis lagstiftning.

Sveriges Kvinnolobby arbetar för jämställdhet och för ett offentligt rum fritt från sexism. Vi arbetar för att flickor och kvinnor ska slippa må dåligt över sitt utseende och sina kroppar. Vi arbetar för en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Det är dags.

Johanna Dahlin,

organisationssekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Moa Egonson,

projektledare, Sveriges Kvinnolobby

Stephanie Thögersen,

projektledare, Sveriges Kvinnolobby

Fotnot: Om initiativet Reklamera: privatpersoner skickar sexistisk reklam som de stöter på i sin vardag. Reklamen anmäls sedan till Reklamombudsmannen, företaget kontaktas och reklamen publiceras på Reklameras Facebook- och Instagramsidor. Reklamera verkar för lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och utövar tillsammans med allmänheten påtryckning på företag, reklambransch och politiker.

ARTIKELN HANDLAR OM