Vi bönder attackeras – och polisen blundar

Debattören: Barn till lantbrukare söks upp i skolor, aktivister bryter sig in på gårdar

Av: Joel Swahn

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

DEBATT. Jordens befolkning är i dag 7,3 miljarder människor. År 2100 beräknar FN att vi är 11,2 miljarder. Sveriges befolkning väntas ha ökat till 15 miljoner. En så kraftig befolkningsökning ökar i hög grad efterfrågan på mat.

Vi svenskar kan känna stolthet över våra lantbrukares dagliga arbete för att minska klimat- och miljöpåverkan, den låga antibiotikaanvändningen och höga djurvälfärden. Vi har ett av världens mest hållbara jordbruk.

Därför är det alarmerande att svenska lantbrukare allt oftare utsätts för grova angrepp både fysiskt och i digitala kanaler.

Sociala medier är ett av samhällets viktigaste forum för nyheter och debatt. Men fel använda riskerar de att bli ett allvarligt hot mot demokratin. Det visar inte minst den senaste tidens debatt om hur långt organisationer, företag eller privatpersoner verkar kunna gå för att utnyttja systemet. Flera av LRF:s medlemmar har drabbats av aggressiva kampanjer.

Anonyma lögner upphöjs till sanning när det virala drevet går. De drabbade har liten chans att värja sig.

I flera aktuella fall har svenska bönder attackerats. Nyligen drabbades en djuruppfödare i Halland av att maskerade aktivister tog sig in på gården och attackerade honom och hans son. Barn till lantbrukare har sökts upp i skolor. Aktivister har brutit sig in på gårdar, filmat och släppt ut djur, med stor risk för smittspridning och stress för djuren.

Förra helgen framställdes en djuruppfödare mycket negativt i en film som spreds i sociala kanaler. Bönder skräms till tystnad när de försöker förklara och försvara sig.

Utsatta bönder känner i dag att de varken får stöd av lagen eller en poliskår som försvarar och ingriper vid attacker, skriver Palle Borgström.
Foto: JOHNÉR, TT
Utsatta bönder känner i dag att de varken får stöd av lagen eller en poliskår som försvarar och ingriper vid attacker, skriver Palle Borgström.

Enligt en undersökning från Landja Markanalys känner var femte lantbrukare någon kollega som utsatts, var fjärde lantbrukare är själv orolig för att bli utsatt för brott och var sjunde lantbrukare är rädd för att berätta att man är djurägare.

Risken att bli utsatt för brott eller näthat av ideologiskt motiverade grupperingar känns för stor. Eftersom lantbrukare ofta arbetar ensamma i sin verksamhet ökar känslan av sårbarhet och utsatthet.

Ska vårt samhälle acceptera att en växande skara av starka grupperingar genom hot, kränkningar och våld försöker tvinga våra lantbrukare att upphöra med sin verksamhet?

Utsatta bönder känner i dag att de varken får stöd av lagen eller en poliskår som försvarar och ingriper vid attacker. Det är hög tid för samhället att svara upp när individer inom jordbruket utsätts för våldsamma metoder.

Internet har underlättat möjligheten att uppvigla grupperingar till att hata och hota den personliga integriteten. Hatsajter mot enskilda djuruppfödare blir allt vanligare. Därför måste polismyndighetens arbete med att inrätta regionala it-brottscentrum skyndas på.

Det ligger ett tungt ansvar på myndigheter att öka skyddet och vår regering måste stärka lagstiftningen. Eftersom jordbruksfastigheter oftast ligger utanför planlagt område kan aktivister utnyttja allemansrätt och demonstrationsrätt när de tar sig in på enskilda gårdar. Straffskalan är så låg att händelserna inte prioriteras av polisen.

Utifrån gällande demonstrationsrätt så borde ändå polisen kunna agera eftersom det i många fall handlar om rena trakasserier med målsättning att stänga lantbrukarens verksamhet.

Vi önskar att polisen inrättar en utredningsgrupp som kan kallas in vid dessa händelser.

Det är dags för regeringen att bekämpa ideellt motiverad brottslighet som drabbar Sveriges lantbrukare:

  • Att förebygga och beivra brott måste sättas högt upp på de rättsskyddande myndigheternas agenda.

  • LRF efterfrågar en skärpt lagstiftning för att skydda de som drabbas och ge polisen möjlighet att ingripa på plats.

Samhället får aldrig acceptera hot i någon form och vi måste gemensamt motverka en odemokratisk utveckling. Alla ska kunna känna sig trygga på sina arbetsplatser.


Palle Borgström


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE