S måste slå mot högerns elitism

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Peter Hultqvist (S): Vi måste ta avstånd från finansiell dekadens och otrygga villkor

Foto: HANDOUT/THINKSTOCK

Socialdemokratin står nu inför ett val av partiledare. Men det innebär också ett politiskt vägval. Det går inte att bortse i från att politik och person hör ihop. Därför kan inte debatten nu enbart handla om personfrågor. För min del är det fyra frågor jag vill lyfta fram som särskilt viktiga inför framtiden:

1. Högerregeringen saknar en fungerande näringspolitik. Genom finanskrisen har dessutom nyliberalismen havererat. Socialdemokratin ska alltid tydligt ta avstånd från denna typ av finansiell dekadens och aktivt driva på för långsiktiga investeringar som ger verkliga arbetstillfällen och produkter.

Det handlar om att skapa en nationell allians mellan stat, företag, forskning och utbildningssektor. På det viset kan Sverige kraftsamla för att med ny teknik, produktkvalitet och brett kunnande konkurrera på världsmarknaderna.

Utbildningssektorn ska användas som hävstång.

Visst är arbetsmarknadspolitik nödvändigt, men det är dags att flytta fokus till näringslivs-utveckling och hur man skapar de nya jobben.

2. Hur ska framtidens arbetsplatser se ut? Socialdemokratin måste tillsammans med fackföreningsrörelsen ge en vision av det goda arbetet.

Möjligheterna till utveckling och inflytande i ett arbetsliv som är föränderligt måste beskrivas. Löntagarperspektivet ska vara tydligt.

I dag bryter ett nytt arbetsliv fram, med mycket av lågavlönade tjänster, lönedumpning, otrygga villkor och kortsiktighet.

Socialdemokratin och facket kan här förnya den facklig-politiska samverkan och bli en robust motkraft.

3. Ett nytt solidaritetskontrakt med svenska folket måste upprättas. I dag undermineras kvaliteten i den gemensamma välfärden genom skattesänkningar och privatiseringar. Plånbokens tjocklek styr i allt högre utsträckning. Och inom sjukförsäkringens område så uppmärksammas nu det ena fallet efter det andra där i stort sett rättslöshet råder.

Ett nytt solidaritets- och rättvisekontrakt handlar om att människors behov måste få styra när det gäller vissa grundläggande saker såsom sjukvård, utbildning och omsorg.

Detta måste socialdemokratin ta strid för och inte tillåta en anpassning där penningen på mer eller mindre sofistikerade sätt sätter principen om allas lika rätt och värde ur spel. Förnyelse kan aldrig vara att släppa fram månglarna i templet.

4. I sin framtidsdebatt måste socialdemokratin ta upp miljöfrågan. Vår verkligt stora utmaning är att bekämpa växthuseffekten och den globala rovdriften.

Partiets en gång så stolta och framåtsyftande miljöpolitiska profil måste återupprättas. Detta är inget område som ska överlåtas till miljöpartiet.

Det handlar om att förena ekonomisk tillväxt, ny teknik och en offensiv miljöpolitik. I dag får ägarintressen inom jord, skog och näringsliv tyvärr diktera villkoren. Här kan socialdemokratin ta verklig strid.

En ny partiledare måste brinna för framtidsfrågor som dessa. Med bland annat det som grund kan ett tydligt alternativ till den höger, som gömmer sig bakom en fernissa av att vara arbetarparti, skapas.

Tro inte att högersnobbismen är död.

De betraktar samhället från elitens perspektiv. De som har det bäst är de som gynnas mest. Det håller inte ihop samhället utan skapar sprickor.

Ett solidariskt Sverige där vi håller ihop och inte lämnar någon i sticket är en bra framtidsvision!

Peter Hultqvist

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Politik