Debatt

Utförsäkrade tvingas leva på 3 500 kr/mån

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Gunvor G Ericson (MP): M höll inte löftet om mer pengar till utförsäkrade

Nu har Försäkringskassan kommit med statistik för januari månad. I januari fick 72 procent av de utförsäkrade mindre ersättning utbetalt än vad de tidigare fått från sjukförsäkringen, trots att det motsatta utlovades av arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin

Nu vill jag och många andra få svar från regeringen på vad som egentligen hände med dem som kastades ut ur sjukförsäkringen. Vi vill också veta vilka åtgärder ministern tänker vidta för att de 50 000 som kastas ut ur sjukförsäkringen ska ges verkliga möjligheter till rehabilitering och verkliga chanser till jobb.

Enligt Försäkringskassan hade vid årsskiftet cirka 14 300 personer slut på dagar i sjukförsäkringen, de hade då varit sjukskrivna i minst 2,5 år eller så upphörde deras tidsbegränsade sjukersättning. Allt enligt regeringens stupstocksmodell i den nya sjukförsäkringen.

10 400 personer är nu inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltar i den nya arbetslivsintroduktionen, 1 400 deltar i annan åtgärd.

Arbetsförmedlingen angav i ett pressmeddelande den 8 februari det totala antalet personer som deltar i Arbetslivsintroduktion till 12 776. Där ingår även personer nått sin maximala tid i sjukförsäkringen senare än vid årsskiftet.

I januari betalade Försäkringskassan ut aktivitetsstöd till cirka 11 500 personer som hade slut på dagar i sjukförsäkringen. De hade tidigare haft förlängd sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning.

Även om den första utbetalningen av aktivitetsstöd är preliminär så är det fakta för januari månad. Att det är preliminärt är främst på grund av att de underlag som krävs för att fastställa den slutliga ersättningen för den enskilde individen (bland annat från a-kassan) inte är klara. I väntan på det görs en utbetalning på så kallad lägsta nivå, 223 kronor per dag. När alla handlingar finns i ärendet, fastställs den slutliga ersättningen och tilläggsutbetalning görs.

Uppgifter för januari visar att cirka 3 200 personer fick mer eller samma summa som tidigare utbetalning från sjukförsäkringen. Cirka 8 300 personer fick mindre ersättning.

Det är människor som döljer sig bakom dessa siffror, människor som ska betala hyran varje månad, människor som ska köpa mat, människor som kanske också har barn som vill kunna leka som andra barn.

Ett exempel på hur hårt regeringens politik slår är en person som var studerande, men blev sjuk. Han är en av alla dem som fått tidsbegränsad sjukersättning på garantinivå à 8 500 kronor per månad plus bostadstillägg för personer med sjukersättning på 4 000 kronor. Nu mister han båda dessa ersättningar. Han kommer i stället bara att få lägsta ersättning på 3 500 kronor efter skatt. En minskning på cirka 7 000 kronor per månad efter skatt. Detta eftersom han inte hunnit jobba så mycket bredvid sina studier så han kan uppfylla något arbetsvillkor och få rätt till a-kasseersättning. Det är mycket tuffa villkor för en person som redan har det ekonomiskt kärvt.

Han trodde på arbetsmarknadsminister Littorins löften om, som han uppfattade det, att alla ska få mer som jobbat något. Denna person fick sluta sin praktikplats för att gå över i den nya introduktionsåtgärden på arbetsförmedlingen (AF). Efter ett möte på AF händer ingenting och en månad har gått av ”kursen”. Det ges ingen daglig verksamhet eller praktik.

Försäkringskassan skriver på sin hemsida:

”Den bedömning som gjorts i Försäkringskassans senaste prognos för sjukförsäkringen är att sammanlagt omkring 30 000 personer, som i dag har tidsbegränsad sjukersättning, kommer att bli av med denna ersättning under 2010”.

Det är nästan lika många människor som det bor i en mellanstor svensk kommun, till exempel Katrineholm som jag kommer ifrån, där det bor 32 000 invånare.

Den sjukskrivne studenten som jag nämner ovan, ska han nu leva på sin partner eller gå till socialen? Från socialen får han inget när han har en partner eller om han äger sin bostad. Så ser verkligheten ut.

Det allra bästa vore självklart om han kunde bli frisk och kunna komma tillbaks till arbetsmarknaden igen. Men på vilket sätt bidrar oro och ekonomisk press till snabbare tillfrisknande?

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin sa före jul i ett Ekotinslag:

Majoriteten av dem som nu lämnar sjukförsäkringen och går över och får den här introduktionen på Arbetsförmedlingen. De kommer faktiskt att få lite mer i plånboken än man hade när man var sjukskriven.”

Vilket underlag bygger det påståendet på? Vilka beräkningar ligger bakom uttalandet från ministern om att majoriteten kommer få lite mer i plånboken?

I januari kan vi konstatera att 72 procent fick mindre ersättning utbetalt än tidigare utbetalning från sjukförsäkringen. Även om utbetalningen är preliminär och kan komma att justeras senare så ska ju räkningarna betalas även i januari. För alla de människor som haft garantiersättning i sjukförsäkringen så blir det en sänkning av ersättningen. Det kalkylerade regeringen med redan i höstas.

Under 2010 kommer stora grupper sluta få ersättning från sjukförsäkringen som en direkt effekt av de nya regelverken. Det rör sig både om personer med förlängd sjukpenning vars dagar tar slut och personer med tidsbegränsad sjukersättning enligt övergångsreglerna vars 18 månader tagit slut – de 30 000 som nämns ovan. Försäkringskassan beräknar att sammanlagt omkring 50 000 personer ur dessa båda grupper slutar få ersättning under 2010.

Gunvor G Ericson (MP)

Riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Samhälle

ÄMNEN I ARTIKELN

Samhälle