Debatt

RUT-avdraget ska bort – men inte nu

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Mikaela Valtersson (MP): Vi vill vänta med att riva upp reformen

Slaget om skurhinken. MP säger nja, V säger nej och S är splittrade i frågan om skatteavdrag för hushållsnära tjänster.
Slaget om skurhinken. MP säger nja, V säger nej och S är splittrade i frågan om skatteavdrag för hushållsnära tjänster.

Miljöpartiet vill vara ett pragmatiskt och målmedvetet parti som kämpar för att göra skillnad i verkligheten. Vår hållning är att politiken måste anpassa sig till vad som händer i omvärlden. Vi måste ständigt vara beredda att ompröva våra ståndpunkter och söka de vägar som mest effektivt når våra mål och visioner.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Under nästa mandatperiod måste vi tackla både en klimatkris och en mycket svår ekonomisk situation med en ovanligt svag arbetsmarknad där många människor saknar jobb. Två av våra viktigaste prioriteringar nästa mandatperiod är därför jobben och klimatet. Vi vet att många människor delar vår analys av de problem vi står inför och vi vet att människor kräver av oss att vi axlar ett stort ansvar för dessa frågor i en kommande rödgrön regering.

Den nuvarande regeringen har genomfört ett stort antal reformer som vi varit mycket kritiska till. En av dessa förändringar är att regeringen infört en skattesubvention av hushållsnära tjänster. En reform som Miljöpartiet röstade nej till när beslutet togs i riksdagen. Vi menade då, och anser fortfarande, att det är fel att använda skattemedel till att subventionera barnpassning och städning för människor med höga inkomster. Pengarna hade kunnat användas till mer angelägna reformer som till exempel klimatinvesteringar som skapat både jobb och en mer hållbar utveckling.

Verkligheten blev dock en annan än vad Miljöpartiet ville. Sedan några år tillbaka finns nu en skattesubvention av hushållsnära tjänster. Den höga subventionsgraden verkar föga förvånande ha gett stor effekt och efterfrågan på vita hushållstjänster tycks ha ökat. En rad nya företag har etablerat sig på marknaden och mycket tyder på att det skapats nya vita jobb genom reformen.

Miljöpartiet har givetvis inget problem med hushållstjänster i sig eller att marknaden för dessa tjänster växer och att nya företag och jobb skapas i tjänstesektorn. Att människor väljer att köpa dessa tjänster för att få ihop vardagen är inget fel. Vad vi vänder oss emot är att skattesubventionera jobben. Särskilt som de preliminära uppföljningar av RUT-avdraget som gjorts visar att subventionen framför allt använts av hushåll med höga inkomster som borde ha haft råd att köpa dessa tjänster vitt.

Miljöpartiet står klart och tydligt fast vid vår kritik när det gäller att använda skattepengar till att subventionera hushållsnära tjänster. Fördelningseffekterna av reformen har varit dåliga och skattemedlen hade kunnat användas på ett mer effektivt sätt från början. Däremot har Miljöpartiets riksdagsgrupp gjort bedömningen att det i detta konjunkturläge, med en mycket svag arbetsmarknad, inte är rimligt att riva upp reformen omedelbart vid en rödgrön valvinst i höstens riksdagsval. Vi vill inte riskera att dra undan arbetstillfällen från arbetsmarknaden och därmed öka arbetslösheten. Också med hänsyn till att företagen som verkar på denna marknad måste få möjlighet att anpassa sig anser vi att avskaffandet av avdraget för hushållsnära tjänster bör skjutas på framtiden. När konjunkturen stabiliserats och det finns en starkare arbetsmarknad med större efterfrågan på arbetskraft bör dock subventionen avskaffas tillsammans med ROT-avdraget. Vår bedömning är också att det i ett starkare konjunkturläge är betydligt större chans att den vita marknad som nu utvecklas kommer att finnas kvar och att därför de positiva effekterna av reformen kommer att bli permanenta även fast skattesubventionen försvinner.

Miljöpartiet menar att klimatet och jobben är två av de absolut viktigaste frågorna inför höstens val och det är mot dessa två prioriteringar som vi ständigt måste pröva våra politiska förslag och vara beredda att tänka om och tänka nytt.

Vi menar att en senareläggning av avskaffandet av hushållsnära tjänster innebär att ta ansvar för dessa två prioriteringar.

Bloggat om RUT-avdraget

■ Given valfråga

Fredrick Federley (C) skriver: ”Antingen ihärdar sossarna med pigavdrag och en diskussion om rikemannen som har hushållsnära tjänster eller så nyktrar de till och ser att det är folk i hela landet och långt ifrån bara höginkomsttagare som använder tjänsten. Jag ser den ju helst som en valfråga där jag i debatt efter debatt får trycka ner siffrorna i halsen på oppositionen.”

■ Kanske, nej, vet ej

”'Pigjobb' fnös Mona Sahlin föraktfullt innan man ringde från LO-borgen och påminde att bland LO-förbunden fanns Fastighetsanställdas förbund vars medlemmar just sysslade med sådana 'Pigjobb. Enligt den rödgröna oppositionen ska avdraget tas bort vid ett regeringsbyte. Men nu låter det annorlunda. Nu säger Miljöpartiets talesperson ”kanske”, Lars Ohly säger klart NEJ och Thomas Östros vet inte riktigt. Det är i korta drag en sammanställning av det rödgröna regeringsalternativet. Ställ en fråga och du får till svar: Kanske, Nej och Vet ej.” skriver Baccus .

■ Stockholmssyndrom

Thaher Pelaseyed (V) skriver: ”... det är mycket oroande att tongivande socialdemokrater inte ser förbi Stockholmssyndromet, nämligen en blind fixering vid antagna hjärtefrågor hos mellanskiktet i storstäderna. /.../Och varför ska välbeställda familjer få möjligheten att lösa sina livspussel för att hinna med jobb, familj, joggingturer, spinningpass, golfrundor och ett glas vin på kvällen när hembiträdet måste jaga deltidsarbeten dagarna i ända?”

Bloggredaktör: Ulrika Lundberg

Mikaela Valtersson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik