Fas 3 måste avvecklas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jonas Sjöstedt och Josefin Brink: Konkurrera med kvalitet istället för lönepress och otrygga anställningar

Arbetslivets villkor förändras i snabb takt. Många av de nya jobben är otrygga, lönerna orimligt låga och säkerheten otillräcklig.

I samband med sommartalet i Umeå etablerar vi nu vid sidan av välfärdsfrågorna, vår andra valfråga där vi synliggör den ökande otryggheten och pressen i arbetslivet.

Vänsterpartiet pekar ut fyra områden där vi vill se satsningar eller förstärkningar i lagstiftningen för att skapa attraktiva arbetsplatser. Ledorden är ordning och reda för trygghet och modernisering på svensk arbetsmarknad.

Om vi vill ha ett näringsliv som utvecklas och skapar bättre tjänster och produkter måste de anställda känna trygghet och kunna utvecklas på sina arbetsplatser. Det ger utrymme för ansvarstagande för verksamheten och respekt för människors yrkesidentitet.

Ändå är det tim- eller behovsanställning, där man inte ens har en garanterad minimarbetstid utan jobbar dag för dag, som ökar kraftigt i Sverige. Sammanlagt jobbar drygt en kvarts miljon människor under sådana villkor idag, och inte bara ungdomar. Medelåldern bland tillfälligt anställda i välfärden är 35 år.

Det drabbar ordinarie personal som får ta ett större ansvar både för arbetsplatsen och för att lära upp nya medarbetare.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att tidsbegränsade anställningar bara ska få användas om det finns objektiva skäl såsom arbetstoppar och vikariat.

Bemanningsbranschen har vuxit snabbt i Sverige. Många anställda på bemanningsföretag har en otrygg och splittrad arbetssituation och regelverket har inte hängt med. Det är idag möjligt att säga upp ordinarie personal och ersätta dem med inhyrda, vilket gett arbetsgivare ett utpressningsläge mot sina anställda.

I höst kommer regeringen med en proposition om hur Sverige ska genomföra EU:s bemanningsdirektiv. Vi kommer att föreslå att propositionen kompletteras med ett stopp för kringgåendet av anställningsskyddet vid inhyrning.

Regelverket kring arbetskraftsinvandring har öppnat för en omfattande exploatering av utländska arbetare. Många desperata människor, lockas till Sverige för att jobba som bärplockare, restaurangbiträden eller städare. Väl här blir många lurade på lönen och tvingas jobba och bo under omänskliga förhållanden.

Reglerna måste därför skärpas. Vi vill se att bindande anställningskontrakt skrivs innan arbetarna kommer hit och kännbara sanktioner för arbetsgivare som bryter dem införas.

Fackens möjligheter att kräva svenska kollektivavtal för EU-medborgare måste också garanteras genom en omskrivning av Lex Laval.

En extrem form av lönedumpning står staten för idag, genom arbetsmarknadsprogrammet FAS 3, som innebär oavlönat arbete på obestämd tid. Arbetsgivarna får dessutom 5000 kronor i månaden för varje FAS 3-deltagare de sysselsätter.

Programmet är idag Sveriges största arbetsgivare. Nyligen rapporterade tidningen Sydöstran att hälften av sommarjobben för unga i Blekinge försvunnit till stor del på grund av att det är mer förmånligt för arbetsgivarna att ta emot FAS 3-deltagare. FAS 3 måste därför avvecklas till förmån för andra åtgärder.

Ordning och reda på arbetsmarknaden ger tryggare arbetsplatser och bättre välfärd. Ett tydligare regelverk gynnar seriösa arbetsgivare som gör rätt för sig och konkurrerar på lika villkor.

Grundtanken är den svenska modellens: vi behöver ett näringsliv som konkurrerar med kvalitet istället för lönepress och otrygga anställningar. Det skapar teknisk utveckling och bättre produkter, istället för stressigare och farligare arbetsplatser. Det är en arbetsmarknadspolitik som satsar på människor och tror att människor kan utvecklas hela livet.

Jonas Sjöstedt

Josefin Brink

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN