Helt galet att utesluta oss liberaler från Pride-paraden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Liberala ungdomsförbundet i Uppsala: Ordet "Pride" ska stå för
öppenhet och tolerans

I sommar invigs Stockholms pridefestival av folkpartisten Birgitta Ohlsson tillsammans med socialdemokraternas före detta partiordförande Mona Sahlin. Den globala priderörelsen förenar människor från skilda politiska läger i kampen för HBTQ-personers rättigheter och lika värde. Det var därför förvånande för oss som förbund när Uppsala Pride nekade Liberala ungdomsförbundet och Folkpartiet Liberalerna medverkan i prideparaden de arrangerar.

Anledningen var att vi inte anses stödja Uppsala Prides ”vision”. Deras vision utmärker sig som socialistisk och antikapitalistisk, uttryck som inte nödvändigtvis förknippas med Pride-rörelsen och HBTQ-rättigheter. Uppsala Pride säger sig stödja öppenhet, tolerans och acceptans i kampen mot diskriminering av HBTQ-personer.

Vi anser att organisationen kidnappar uttrycket pride genom att likställa kampen för HBTQ-rättigheter med antikapitalism. Pride är en bred rörelse och en kamp för allas lika värde och mot heteronormativa fördomar gentemot homo-, bi- och transsexuella, oavsett politisk färg.

Det är intressant ur flera aspekter att det är just Folkpartiet som exkluderas ur prideparaden. Liberaler i allmänhet och Folkpartiet i synnerhet har länge kämpat för HBTQ-rättigheter. Folkpartisten Barbro Westerholm drev 1979 genom att homosexualitet inte längre skulle klassas som en sjukdom. När en domstol hotade ställa in prideparaden i Vilnius, Litauen, medverkade EU-ministern och folkpartisten Birgitta Ohlsson och såg till att paraden genomfördes. Liberaler har tillsammans med politiska partier från olika politiska spektrum drivit igenom bland annat partnerskapslagstiftningen och en könsneutral äktenskapsbalk.

Mot denna bakgrund är det konstigt att Liberala ungdomsförbundet och Folkpartiet Liberalerna exkluderas samtidigt som Feministiskt Initiativ tillåts deltaga i prideparaden. Liberala ungdomsförbundets politik grundar sig i respekten för mänskliga rättigheter och individens frihet. Vi är inte blinda för att vissa gruppers tankemönster kan få hegenomi och styra samhällsdebatten, således är feminism och HBTQ-rättigheter viktiga för vår organisation. Kampen mot fördomar och diskriminering är alltid på vår agenda, oavsett när det handlar om ett globalt problem eller en lokal parad. Vi anser att HBTQ-politik är block- och partiöverskridande, för tillsammans uppnår vi mer.

HBTQ-rörelsen började som en liten men högljudd rörelse. Att de flesta stora politiska partier i dag deltar i prideparader landet runt visar att rörelsen fått en folklig förankring. Det välkomnar vi.  Men HBTQ-personer diskrimineras fortfarande, kampen är långt ifrån över. I Moskva slogs pridefestivalen ner, i Belgrad ställdes den in och i Iran avrättas unga män och kvinnor på grund av sin sexuella läggning.

Det är viktigt att vi lägger politiska stridigheter åt sidan i kampen för allas lika värde. Vi uppmuntrar Miljöpartiets initiativ att bojkotta festivalen, glädjs åt den breda uppslutningen mot Uppsala Pride men tycker samtidigt att det är synd att exempelvis SSU Uppsala väljer att delta i festivalen. På torsdag kommer vi att anordna en egen prideparad under namnet ”Pride för alla”. Vi välkomnar alla, individer som organisationer, att delta i torsdagens parad, mot intolerans och för allas lika värde. För tillsammans uppnår vi mer.

Tove Henriksson

Kajsa Dovstad

Filip Wästberg

Thea Andersson

Publisert: