ÅSIKT

Därför tog vi striden mot marknadshyror

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Hyresgästföreningen: Den nya lagen om allmännyttan - en seger för hyresgästerna

Margareta Friman-Scharin skriver i Aftonbladet den 15/6 att den nya lag för allmännyttans villkor som trädde i kraft den 1 januari 2011 har varit dålig för hyresgästerna. Vi delar inte den uppfattningen. Vi menar tvärtom att den var en seger för hyresgästerna.

Den statliga utredning som låg till grund för den nya lagen föreslog marknadshyror. Ett förslag som Hyresgästföreningen var starkt kritisk till. Konsekvensen av förslaget hade blivit att bostadsbristen slagit kraftfullt mot hyresgästerna och att ett stort antal människor tvingats flytta från sina hem.

Vi tog därför den striden. Och även om naturligtvis inte allt gick helt enligt våra önskemål så blev resultatet ändå betydligt bättre än alternativet. Bruksvärdeshyrorna och hyresgästernas möjlighet att få inflytande över hyrorna genom förhandlingar bestod. Hyresgästerna kunde bo kvar. Och de allmännyttiga bolagen drivs fortfarande utifrån ett allmännyttigt syfte där vinsterna från bostadsbolagen ska begränsas.

Efter två års förhandlingar under den nya lagen kan vi se att att det inte har skett någon marknadsanpassning av hyrorna. Det är fortfarande förhandlade hyror som gäller med ett starkt besittningsskydd för hyresgästerna. Istället för marknadshyror fick vi en ny lagstiftning som skapar trygghet och stabilitet för hyresgästerna. Det arbetet är vi väldigt stolta över.    

Vi håller dock med Friman-Sharin om att det byggs alldeles för lite bostäder i Sverige. Särskilt nyproduktionen av hyresrätter är besvärande låg. Därför driver vi idag frågan om en skattereform för hyresrätten. Idag innebär skattevillkoren att det är 2 000 kr dyrare i månaden att bo i hyresrätt än i villa eller bostadsrätt. För att råda bot på den orättvisa beskattningen av bostäder har vi tagit fram en rad förslag:

Det skulle inte bara ge ett kraftfullt bidrag till en bättre bostadsförsörjning och en stark satsning på tillväxt, det skulle även ge rättvisa ekonomiska villkor för de olika boendeformerna.

Hyresgästföreningen ökar sitt medlemsantal och det är vi naturligtvis glada för. Men vi behöver förstås bli ännu fler. Friman-Scharin är välkommen att bli medlem i Hyresgästföreningen för att tillsammans med oss fortsätta arbetet för hyresgästernas bästa. Ju fler vi blir, desto större möjligheter har vi att påverka.

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Marie Dahlin, ledamot Hyresgästföreningens förbundsstyrelse

Hans Eklund, ledamot Hyresgästföreningens förbundsstyrelse

Terje Gunnarson, ledamot Hyresgästföreningens förbundsstyrelse

Mursal Ismail, Isa ledamot Hyresgästföreningens förbundsstyrelse

Björn Johansson, ledamot Hyresgästföreningens förbundsstyrelse

Clara Lindblom, ledamot Hyresgästföreningens förbundsstyrelse

Marie Linder, ledamot Hyresgästföreningens förbundsstyrelse

Carina Hultberg, ledamot Hyresgästföreningens förbundsstyrelse

Bo Nilsson, ledamot Hyresgästföreningens förbundsstyrelse

Esa Norojärvi, ledamot Hyresgästföreningens förbundsstyrelse