Tomma ord om klass, Hägglund

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Den borgerliga regeringen gör varje dag Sverige till ett lite sämre samhälle

”Ty var och en som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har”. Detta bibelcitat kan stå som rubrik för regeringspolitiken. Omfördelningen av pengar och makt är konsekvent. De som har får mer, de som har litet får ännu mindre.

Göran Hägglund skriver ett debattinlägg om klass. Är det ett uppvaknande? Vill han göra något åt ojämlikheten som råder i Sverige eller är det rent utav ett avlatsbrev? Om det vore ett uppvaknande skulle slutsatserna vara andra. Hägglund beskriver sin arbetarklassuppväxt för att sen lyfta fram vänsterns ideal om gott uppförande och hårt arbete. Därefter förkastar han jämlikhet som moraliskt förkastligt.

Klass är mer än en känsla. Det avgör vår status, våra livsval och vår makt. Klass är aktuellt och viktigt, i detta är vi överens med Hägglund, men det duger inte att kort erkänna klassbegreppet för att senare avfärda nödvändig politisk aktion. Varför håller Hägglund på med denna retoriska MMA?

För varje dag som går gör den borgerliga regeringen Sverige till ett lite sämre land att leva i. För oss handlar jämlikhet om att utjämna skillnader mellan människor och genom det skapa fria individer. Välfärdssamhället ska genom sociala rättigheter forma individer starka och oberoende, fria att forma sina egna liv.

Hägglund får gärna krypa till korset och ångra sin förda politik. Men det räcker inte med några tomma ord om klass.

Anders Österberg,

Ersättare Stockholms arbetarekommun

Mattias Vepsä,

Före detta förbundssekreterare SSU

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN