Dumheter att stoppa svenskar från snuset

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Snus är ingen hälsokost – men regeringen går längre än vad EU kräver i sin kamp mot tobak

Regeringen vill att Sverige ska införa stora delar av EU:s regler för cigaretter också för snus. Dumheter, skriver Christofer Fjellner (M).
Regeringen vill att Sverige ska införa stora delar av EU:s regler för cigaretter också för snus. Dumheter, skriver Christofer Fjellner (M).
Christofer Fjellner (M).
Christofer Fjellner (M).

DEBATT. Jag har förmodligen jobbat mer med snuspolitik än någon annan svensk politiker. Det finns en grundläggande skillnad mellan snus och cigaretter. Varje år dör nästan 7 000 svenskar på grund av rökning. Det är oacceptabelt många. Samtidigt har Sverige färre tobaksrelaterade sjukdomar än alla andra jämförbara länder. Ett av huvudskälen är att allt fler bytt sina cigaretter mot snus.

Snus är ingen hälsokost och det bästa är givetvis att inte använda tobak överhuvudtaget. Men i kampen mot tobakens skadeverkningar får vi inte göra det goda till det bästas fiende.

Strävan efter ett tobaksfritt samhälle får inte leda till att vi reglerar snus så dumt att fler stannar med cigaretterna och inte ser snus som ett alternativ. Tyvärr är det precis det regeringen vill göra med sitt förslag till ny svensk tobakslagstiftning.

För två år sedan var jag som europaparlamentariker drivande i arbetet att ta fram en ny europeisk tobakslagstiftning och nu har regeringen kommit med förslag om hur man ska införa denna lagstiftning i Sverige. Regeringen säger sig hävda det svenska undantaget för snus inom EU och Sveriges rätt att själva reglera snuset, som vi försvarade i Bryssel. Men det är helt enkelt inte sant.

Efter att gått igenom utredningen som regeringen beställt och deras proposition ser jag att man tvärtom nu planerar att införa dumheter som jag varit med att stoppa EU från att påtvinga oss. Utredningen och regeringen vill att Sverige ska införa stora delar av EU:s regler för cigaretter också för snus. Låt mig bara ge några exempel dessa dumregleringar:

Förbud mot att hänvisa till smaker på snus. Skälen bakom är högst oklara. Det borde vara en självklarhet att man som konsument ska kunna få relevant information om produkten man köper.

Förbjuda märkning av nikotinhalt. Regeringens förslag kommer alltså att göra det svårare för den som vill trappa ned sin nikotinanvändning. Hur kan detta vara bra ur ett folkhälsoperspektiv?

Varningstexterna ska ändras igen. Snusförpackningarnas varningstexter förändrades från att det på dosorna stod att snus orsakar cancer till att säga att snus kan skada ens hälsa. Den förändringen gjordes efter en genomgång av den vetenskapliga forskningen. Den här gången handlar det bara om att framstå som tuffast mot tobak, inte vetenskap.

Ta bort kravet på innehållsförteckning. Till skillnad från alla andra produkter vi stoppar i munnen ska vi inte ha rätt att veta vad som finns i snusdosan.

Förbud mot att se snusdosan i affären.

Jag hade förväntat mig att regeringen skulle försvara våra segrar i EU och värna det svenska självbestämmandet över snuset så långt som man kan. Det gör den inte med nuvarande förslag även om Gabriel Wikström säger sig göra det. Att regeringen nu väljer att driva igenom dessa åtgärder visar att man bara gör det av rent ideologiska skäl.

För nej, det är inte EU som kräver dessa regler - det vet vi som jobbade med EU:s tobaksdirektiv.

Vi lyckades efter mycket arbete förhandla oss till ett undantag för snuset på dessa områden. Men nu vill regeringen införa dessa regler frivilligt och därmed ge upp det svenska självbestämmandet över snuset.

Varför vill regeringen ta bort de undantag från EU:s regler som snuset har och som vi lyckades försvara i Bryssel? Och varför säger Gabriel Wikström att förslaget inte berör snuset när det i själva verket gör det? Det minsta man kan kräva av regeringen är att de inte ljuger om snuset.

Christofer Fjellner

Europaparlamentariker (M)

Utskottet för miljö och folkhälsa

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: