ÅSIKT

Du saknar en plan, Bucht

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

REPLIK. Landsbygdminister Sven-Erik Bucht (S) skriver i Aftonbladet om hur viktig landsbygden är för Sverige, jobben och tillväxten. I detta kan de flesta instämma. Problemet är att ministern saknar en plan för landsbygdspolitiken och tillväxt i hela Sverige.

Vår produktion och export består till stor del av varor från jord- och skogsbruket, våra gruvor och bruksorter. Politiken måste fokusera på att landsbygdens företag ska stå starkare i den internationella konkurrensen. Istället straffar regeringen landsbygden med ökad drivmedelsskatt, lastbilsskatt och drar ut på nödvändiga förenklingar för landsbygdens företagande. Ministerns brist på konkreta förslag är beklämmande.

Moderaterna vill se att jordbruket får goda förutsättningar att konkurrera med jämförbara EU-länder, bland annat gällande växtskydd. Vi ser skogens potential för framtidens klimatsmarta samhälle och bejakar den växande bioekonomin. Våra förslag för ett mer ändamålsenligt strandskydd kan göra landsbygden mer attraktiv att bo i. Den växande matkulturen behöver kunna utvecklas för att stärka turismen på landsbygden. Vi vill därför se mer generösa regler för försäljning av livsmedel och vill tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Inga statliga medel till landsting och högskolor kan tillgodose friare regler för företagande. Släpp loss landsbygden, Sven-Erik Bucht! Sverige behöver tillväxt i hela landet.

Jonas Jacobsson Gjörtler, gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott (M)

Sten Bergheden, landsbygdspolitisk talesperson (M)

ARTIKELN HANDLAR OM