Hon födde ett dött barn – fick 30 års fängelse

Debattörerna: Sveriges nästa regering måste fortsätta lyfta kvinnors rättigheter och aborträtten i världen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Under tiden i fängelset startade Teodora del Carmen Vásquez kampen för en ändrad abortlagstiftning i El Salvador. I dag tar hon emot Per Anger-priset i Stockholm.
Under tiden i fängelset startade Teodora del Carmen Vásquez kampen för en ändrad abortlagstiftning i El Salvador. I dag tar hon emot Per Anger-priset i Stockholm.

DEBATT. I dag tar aborträttskämpen Teodora del Carmen Vásquez från El Salvador emot Per Anger-priset i Stockholm.

Priset uppmärksammar Teodora del Carmen Vásquez modiga arbete och vikten av att frågor om kvinnors rättigheter står högt på den internationella politiska dagordningen.

Att den svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati i år tilldelas 35-åriga Teodora del Carmen Vásquez från El Salvador är viktigt. Dels för att synliggöra de förödande konsekvenser som restriktiva abortlagar har på kvinnors liv och hälsa, dels för att stärka kvinnorättsförsvarare i en tid då deras utrymme begränsas i många länder. De som arbetar med frågor som rör abort, könsbaserat våld och diskriminering utsätts för förtalskampanjer och attacker i försök att tysta dem. 

Här har länder som Sverige ett ansvar att agera motkraft. Det är viktigt att även den tillträdande regeringen driver en aktiv utrikespolitik som sätter kvinnors rättigheter i fokus och som ger stöd och legitimitet till människorättsförsvarare.

Teodora del Carmen Vásquez var höggravid när hon plötsligt fick svåra smärtor. Hon ringde efter hjälp men ambulansen kom aldrig. På toaletten födde Teodora del Carmen Vásquez ett dött barn.

Men i stället för att få vård sattes hon i handbojor, anklagades för abort och dömdes till 30 års fängelse för mord. Teodora del Carmen Vásquez satt fängslad i tio år och släpptes i förtid i februari i år. Under tiden i fängelset startade hennes kamp för en ändrad abortlagstiftning.

Sedan 1998 är abort totalförbjudet i El Salvador. Inte ens när kvinnans liv är i fara är det tillåtet att göra abort. Och kvinnor som döms och fängslas utsätts för våld och trakasserier.

Tyvärr ser vi att kvinnors rättigheter begränsas på många håll i världen. Det är en farlig utveckling som vi måste ta gemensamt ansvar för att bryta. Ett ökat samarbete mellan fler länder krävs för att driva utvecklingen i rätt riktning. Särskilt oroande är att USA har svängt i frågan och infört ett stopp för bistånd till organisationer som arbetar med abortfrågan. Men ju större motstånd mot kvinnors rätt till sin kropp desto kraftfullare måste omvärlden svara.

Sverige spelar här en central roll. I internationella sammanhang måste den svenska regeringen och svenska organisationer fortsätta att prioritera och lyfta denna fråga.

I El Salvador benämns de kvinnor som fängslats efter missfall ofta som ”Las 17” - de 17, men det handlar om fler kvinnor än så. Och de riskerar att bli ännu fler om inte El Salvador ändrar sin abortlagstiftning.

Amnesty International har under flera år uppmärksammat situationen för ”Las 17”. De flesta av dem är unga, fattiga kvinnor som varken haft råd till hälsokontroller under graviditeten eller till advokat när de ställts inför rätta. Tillsammans med lokala organisationer har Amnesty drivit kampanjer för att kvinnor ska friges och för att få politiker att ändra abortlagstiftningen.

Teodora del Carmen Vásquez var under flera år den informella talespersonen för “Las 17”. I dag arbetar hon även med att stötta fängslade kvinnor.

Trots riskerna det innebär finns det de som vägrar vara tysta. Människorättskämpar som förtjänar vårt stöd och vår uppmärksamhet.

Sverige måste ständigt stå upp för alla flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter och stödja dem som likt Teodora del Carmen Vásquez höjer rösten och kämpar i stark motvind.


Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty International, svenska sektionen
Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia och juryordförande för Per Anger-priset


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE