Debatt

Klimatarbete avgörande för de fattiga länderna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Biståndsministern: Därför är FN:s Gröna klimatfond så viktig

Isabella Lövin (MP).
Isabella Lövin (MP).

I dag möts regeringsföreträdare på hög nivå vid den stora givarkonferensen i Berlin som ska mobilisera resurser till FN:s Gröna klimatfond. Jag vill påstå att det är ett av de viktigaste mötena som världens regeringar nu har på sin agenda. Om vi inte lyckas hejda klimatförändringarna kommer vi aldrig kunna utrota fattigdomen i världen utan istället se fler svältkatastrofer liksom väpnade konflikter som tvingar människor att fly sina hem.

Från den svenska samarbetsregeringen är signalen tydlig: vi vill höja ambitionsnivån för klimatarbetet och vi vill göra det nu. Vi befinner oss i ett kritiskt skede för att lyckas bromsa den globala uppvärmningen.

Därför utlovar vi i budgetpropositionen för 2015 att tillföra den Gröna klimatfonden totalt fyra miljarder kronor för hela mandatperioden.

Den gröna fonden har till uppdrag att stödja utvecklingsländerna genom insatser för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser. Rent konkret kan detta innebära stöd till solfarmer, till att bygga skyddsvallar mot havsnivåhöjningen eller forskning om nya klimatanpassade grödor.

Men klimatfonden har även en stor psykologisk betydelse. Att fonden kan börja leverera resurser ses av utvecklingsländerna som ett erkännande av att de länder som bidragit minst till växthuseffekten med stor sannolikhet kommer att drabbas hårdast. Dagens konferens är ett viktigt avstamp och bidragen är nu tillräckliga för att fonden ska börja operera nästa år. Det är avgörande för att skapa förtroende för de internationella samtalen och en vilja att medverka till ett globalt klimatavtal som ska antas vid klimattoppmötet i Paris nästa år.

Som biståndsminister är klimatförändringarna en prioriterad fråga. Vi har länge förstått att det är de fattiga länderna som får betala det högsta priset för stigande temperaturer och extremväder. Länder runt ekvatorn, liksom de små stillahavsöarna är bland de länder som till och med hotas av att helt försvinna eller ödeläggas av extrem torka, eller översvämningar.

Samtidigt kommer inget land i världen att vara opåverkat av klimatförändringen och inget land kan i dag ensamt skydda sig från globala katastrofer. Vi behöver bara dra oss till minnes de häftiga naturkatastrofer som drabbat vårt eget land den senaste tiden: den stora skogsbranden i Västmanland i somras, och i andra delar av landet översvämningar och skyfall som förstörde såväl hem som infrastruktur.

Att stärka den gröna fonden ligger i alla länders gemensamma intresse. Det är en avgörande investering för vår framtid och Sverige kommer därför att vara en motor för att mobilisera fler länder att delta i arbetet. Sverige är hittills den största givaren per capita av de länder som annonserat att de ska bidra till fonden.

Det är min förhoppning att det internationella samfundet i dag skickar en tydlig signal att vi är redo att ta vårt gemensamma ansvar.

Isabella Lövin

Biståndsminister (MP)

ANNONS

Klimatförändringar drabbar barnen - Genom UNICEF kan du hjälpa till.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimat & miljö

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimat & miljö