ÅSIKT

Vänsterpolitik leder inte till jämställdhet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Gudrun Schyman (FI): Punktinsatser förändrar inte könsmaktsordningen

Foto: Gudrun Schyman.

I sitt sommartal i Umeå deklarerade Jonas Sjöstedt (V) att det blir ingen feminism om det saknas vänsterpolitik. Vi har hört det förut. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti, det behövs inget annat. Men enbart klassisk vänsterpolitik har aldrig lett fram till jämställdhet. Någonstans. Någon gång.

Vänsterpartiet har flera förslag som skulle kunna knuffa jämställdheten framåt några steg om de drivs med högsta prioritet, men det räcker inte.

Fler jobb i välfärden är bra men rättar inte till de ojämställda lönerna så länge industrin fortsätter att vara löneledande år efter år, i enlighet medstatliga myndighetsdirektiv.

Att ta bort pensionärsskatten kommer att innebära lättnader för fler kvinnor än män som lever på pension, men det kommer inte att rätta till de grundläggande systemfelen i det så kallat könsneutrala pensionssystemet, med beräkningsgrunder som i själva verket cementerar och förstärker alla de orättvisor som funnits genom ett helt liv.

Punktinsatser skriver inte om genuskontraktet och förändrar inte maktbalansen i könsmaktsordningen i grunden.

Vi är trötta på att jämställdhetsfrågorna alltid får stå tillbaka för något annat som är viktigare. År efter år har det sett ut så. Decennium efter decennium. Vi är många som inte vill vänta längre, därför startade Feministiskt initiativ.

Vi har förstått att en feministisk politik måste vara en genomgripande antidiskrimineringspolitik. Vår grundläggandeövertygelse om alla människors lika värde växte ur kvinnorörelsen till ett intersektionellt perspektiv som inkluderar flera diskriminerande maktordningar som exempelvis sexuell identitet, etnisk tillhörighet, funktionalitet och ålder. Denna nya ingång i de politiska frågorna leder politikutvecklingen framåt.

Jonas Sjöstedt kritiserar också att upphandlandet av flyktingförläggningar har blivit en affärsverksamhet för snabba vinster. Det kan man absolut göra. Men det stora problemet är föreställningen om att det är ett problem ”som kommer att gå över”. Idén om att det som nu pågår, med flyktingströmmar, är något tillfälligt. Det är det inte. Så här ser världen ser ut. Vi är en del av den och vi vill vara en del av den.

Feministiskt initiativ menar på fullt allvar att det är människors rätt att söka sig till andra länder. Fri rörlighet, öppna gränser, öppna hjärtan. I den ordningen. Inte som Fredrik Reinfeldt säger – öppna era hjärtan och bered er på svårigheter. Vi ska öppna våra gränser och våra hjärtan och vara en del av världen. Människor kommer att fly så länge militarism och diktatur, hand i hand, dikterar villkoren i ett land.

Sveriges roll i världen ska vara att arbeta för avmilitarisering, stopp för vapenexport och uppbyggnad av ett internationellt konfliktlösningsinstitut byggt på ickevåld, med dialog, diplomati och tidigt demokratibygge som grund. Och vi ska absolut inte förneka att det uppstår problem när många kommer långt bortifrån. Men ingen säger att vi ska stänga ner tågen när det är problem med is i växlarna. Ingen säger ”stoppa resandet”. Ingen vill stänga sjukhusen heller när det blir stora köer. Vi säger bygg ut. Vi löser problemen. Vi ser framåt. Vi ser nödvändigheten av de här verksamheterna för de svarar mot mänskliga behov.

Med Feministiskt initiativ i riksdagen kommer alla partier att tvingas ta itu med de feministiska frågorna nu, under den här mandatperioden och inte ställa dem åt sidan än en gång för något annat som så många gånger förr. Det har aldrig varit viktigare att rösta rosa. För alla.

Gudrun Schyman (FI)

ARTIKELN HANDLAR OM