ÅSIKT

LKAB vill begrava urskog med avfall

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Naturskyddsföreningen: Är politikerna beredda att offra rik natur för nya gruvor?

Naturen har ingen chans när den ställs mot gruvbrytningens ekonomiska intressen, skriver representanter från Naturskyddsföreningen.

Vi vill varna allmänheten för att lita på svensk natur- och miljölagstiftning vid gruvprojekt. Den skyddar inte ens de högsta naturvärdena när starka ekonomiska exploateringsintressen ställs emot levande rik natur.

Om en gruva fått tillstånd, saknar även den mest värdefulla natur i närheten skydd mot avfall från gruvan.

Samhället har behov av metall för viktiga ändamål och i omställningen till ekologisk hållbarhet, exempelvis för att bygga Norrbotniabanan. Med den utgångspunkten har Naturskyddsföreningen inte haft avsikten att förhindra gruvbrytning i Mertainen, söder om Kiruna. Vår förhoppning var att det skulle gå att hitta en konstruktiv lösning för att tillgodose både miljö- och produktionsintressen.

Emellertid förbereder LKAB att dumpa kolossala sprängstensmassor i en urskog öster om gruvområdet. Naturskyddsföreningen har uppmärksammat skogen, men LKAB vägrar frakta gruvavfallet till någon annan plats.

Alltför stor del av landskapet är i dag hyggen och likformiga monokulturer med ett enda trädslag. Gamla skogar är ovanliga, och urskogsartade områden med intakt växt- och djurliv råder det brist på. Om urskogens arter ska ha en chans att överleva kan man inte offra de sista urskogar som finns kvar. Mertainenskogens äldsta träd är flera hundra år gamla och inga spår av kalhuggning syns. Urskogar i Norrbotten är oftast karga, men här finns även rik högörtgranskog med en slående blomsterprakt.

Naturskyddsföreningen informerade först LKAB för att bolaget skulle kunna skona de höga naturvärdena, men bolaget tog ingen notis. Vi överklagade därför LKAB:s tillstånd att dumpa gruvavfallet i urskogen. Men Mark- och miljööverdomstolens beslut att tillåta dumpningen vann laga kraft häromveckan.

I höst är det val. Alla som värnar miljön har anledning att se sig om efter politiker som tar natur och miljö på allvar, i stället för sådana som är beredda att offra allt för nya gruvor och tillväxt till varje pris.

Näringsminister Annie Lööf, (C) har påstått att Sveriges lagstiftning är en garanti för miljön vid gruvbrytning. Miljöminister Lena Ek, (C) försvarar inte naturmiljön mot onödiga och svåra konsekvenser av gruvbrytning.

LKAB har haft chansen att besluta att värna naturen, men bolaget kommer nu att begrava en oersättlig urskogsartad skog under 100 meter höga stenmassor på ett två kvadratkilometer stort område.

Istället välja en annan plats utan känslig miljö för deponering av gruvavfallet, så erbjuder LKAB Naturskyddsföreningen pengar och vill skriva ett samarbetsavtal. Vi tänker inte låta oss tystas för pengar. Vi häpnar över den makalösa fräckhet det statliga bolaget visar mot en folkrörelse.

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län och Kiruna:

Lars Andersson, ordförande

Per Lundbäck, styrelseledamot,

Urban Jacobs, styrelseledamot