Debatt: Kreditkortsföretagen får inte hota närings- och yttrandefriheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2012-11-27

Christian Engström, Piratpartiet: Visa, Master Card och PayPals blockad av företag och organisationer är djupt problematisk.

Vem skall få driva företag? Vem skall få röra om i samhällsdebatten? Det är frågor som blivit aktuella sedan världens ledande betalningsföretag - Visa, Master Card och PayPal - börjat blockera företag och organisationer.

Härom veckan var det en skräckfilmsbutik och en butik som säljer sexleksaker som fick sina betalkanaler blockerade. Därmed stoppades deras möjlighet att sälja över internet. Skälet var att kreditkortsbolagen anser att deras verksamhet är "stötande".

De tre företagen har även satt whistleblowersiten Wikileaks i ekonomisk blockad - förmodligen för att hålla sig väl med de amerikanska myndigheter som inte kunde finna något lagligt sätt att tysta organisationen. Hur EU ställer sig till detta får vi veta på en presskonferens som Wikileaks arrangerar i Bryssel i dag, tisdag.

Visa, Master Card och PayPal har i praktiken monopol på elektroniska betalningar. Och de har snarlika brakslappar om stötande innehåll i sina användarvillkor. Skall det räcka för att hindra människor från att handla med lagliga produkter? Och är finansbranschen lämpad att avgöra vem som skall få utöva sin tryck- och yttrandefrihet?

Vad som är stötande ligger i betraktarens öga. Om kreditkortsföretagen ängsligt vill hålla sig väl med alla - då befinner sig många företag, organisationer, partier och religiösa samfund i farozonen. Utrymmet för dubbelmoral och godtycke är stort.

Näringsfrihetens och yttrandefrihetens gränser skall sättas i lagstiftningen, av folkets valda representanter. Det handlar om medborgerliga fri- och rättigheter och toleransnivån skall därför vara mycket hög. Gränsen skall i princip gå där någon avsiktligt skadar någon annan. En bedömning måste sedan ske under rättssäkra former med möjlighet att överklaga.

Visa, Master Card och PayPal tycks se saken på ett annat sätt. Vilket är problematiskt i ett öppet, demokratiskt samhälle. Då är det de folkvaldas skyldighet att gripa in för att garantera de medborgerliga fri- och rättigheterna.

Förra veckan antog Europaparlamentet en rapport om framtidens betalningssystem. I den finns ett krav som vi piratpartister fört in och fått stöd för. Det lyder "Parlamentet anser att det ligger i allmänhetens intresse att det fastställs objektiva regler som anger de omständigheter och förfaranden enligt vilka kortbetalningsprogram ensidigt kan vägra godkännande."

Det betyder att det måste finnas tydliga regler för när företag och organisationer får stängas ute från de globala betalningssystemen. Politiker skall i och för sig inte reglera saker och ting mer än nödvändigt. Men inte heller mindre än så. Som folkvalda är det vårt ansvar att försvara så väl näringsfriheten som yttrandefriheten. I detta fall har Visa, Master Card och PayPal sig själva att skylla. De har, i praktisk handling, visat att de inte respekterar den demokratiska rättsstatens grundläggande principer om allas lika rättigheter.

Christian Engström