ÅSIKT

Afrika leder sin egen utveckling

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Ung arbetsför befolkning en stor fördel gentemot andra kontinenter

Nordiska och afrikanska utrikesministrar träffas till helgen 15-16 juni i Finland. Mötet kommer lägligt vid en tid då Afrika omnämns som framtidens kontinent. Det talas flitigt om det nya Afrika som kännetecknas av stora investeringar, hög tillväxt och ökad framtidstro. Samtidigt pekar forskning på att den snabba tillväxten inte haft någon större inverkan på fattigdomsminskning eller minskade sociala klyftor.

Dagens tillväxt i Afrika är nästan helt baserad på omvärldens behov av naturresurser som olja, gas och mineraler. Dessvärre innebär förmånliga villkor för utländska investerare att intäkterna i liten omfattning stannar kvar i de afrikanska länderna. Det skapas heller inte jobb åt afrikaner i större utsträckning, mindre än en procent av kontinentens arbetsstyrka är sysselsatt med utvinningen av naturresurserna.

Det är istället det småskaliga jordbruket som bör få större uppmärksamhet. Även om det sker en snabb urbanisering lever majoriteten av Afrikas befolkning på landsbygden.

Afrikas demografiska situation med en ung arbetsför befolkning är en stor fördel gentemot andra kontinenters åldrande medborgare. Det är dock bara en fördel ifall de får plats i samhället och kan bidra till produktion, annars kan det tvärtemot vara en källa till social oro. I flera afrikanska konflikter har unga arbetslösa män rekryterats till att bli fotsoldater i inbördeskrig helt enkelt för att andra alternativ saknats.

Ska människor kunna producera måste de vara friska och utbildade. De sociala sektorerna i afrikanska länder måste därför utvecklas ytterligare, vilket kräver ökade skatteintäkter. Generellt är skatteinkomster i afrikanska länder väldigt låga, både från företag och anställda. Privatpersoner är sällan intresserade av att betala skatt eftersom staten inte levererar samhälleliga tjänster till medborgarna. Men får staten inte inkomster kan de heller inte leverera något.

Ekonomisk tillväxt är egentligen bara ett medel för att skapa välstånd genom att garantera människors basbehov och använda landets resurser för folkets bästa. Demokrati, ansvarsfullt styre och starka, transparenta institutioner är faktorer som kan förvandla ekonomisk tillväxt till välfärd.

Syftet med Afrikanska Unionen (AU) är just att öka afrikanska staters kontroll över sitt politiska och ekonomiska öde och är ett bra exempel på hur Afrika själv tar ansvar och leder väg mot en bättre framtid. AU:s fredsbevarande trupper i Darfur och Somalia pekar på hur konflikter kan hanteras och lösas inom kontinenten.

Afrikanska Unionens ökade politiska roll sammanfaller med ett generationsskifte i afrikansk politik.

De senaste tjugo åren har de politiska normerna förändrats, fler och fler regeringar kommer till makten genom allmänna val. Det är ett bevis på att Afrika både kan och vill leda sin egen utveckling.

Iina Soiri, direktör vid Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

Mats Utas, forskningsledare vid NAIs konfliktkluster