Ebba Östlin (S): Alla barn har rätt till 35 timmars förskola

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Orimligt att stänga ute barn till föräldralediga från förskolan

Att barn som får syskon fortfarande bara har rätt till de lagstadgade 15 timmarna på förskola i veckan i de flesta svenska kommuner känns förlegat, skriver dagens debattör.
Att barn som får syskon fortfarande bara har rätt till de lagstadgade 15 timmarna på förskola i veckan i de flesta svenska kommuner känns förlegat, skriver dagens debattör.

I 230 av de 290 svenska kommunerna har barn till föräldralediga bara rätt till de lagstadgade 15 timmarna på förskola i veckan. Berättelsen om barn som får stå utanför och vänta tills de andra förskolebarnen har ätit upp sin frukost eller sitta i hallen när de andra börjar äta sin lunch bara för att familjen fått tillökning, skär i mitt hjärta. Samma sak gäller mamman som när hon kommer för att hämta sitt barn blir utfrågad om hur lång resväg hon har och om hon har handlat på vägen.

I Botkyrka har alla barn rätt till 35 timmars förskola oberoende vad föräldrarna gör. Det innebär att vi inte ställer krav på att föräldrarna arbetar, studerar eller är jobbsökande för att barnen ska få en förskoleplats.

Skälet är att vi anser att vad föräldrarna gör inte ska påverka barnens rätt till att ingå i ett pedagogiskt sammanhang. Om man håller barnets utveckling i centrum blir det orimligt att stänga ute barn från en utvecklande verksamhet och från deras kompisar. När jag är ute och besöker förskolorna i Botkyrka lyfter pedagogerna alltid fram vilken stor tillgång det är att alla barn kan delta i verksamheten på samma villkor. Att grupperna är tryggare nu och att dagsrytmen på förskolan är lugnare.

Den allmänna förskolan infördes för att både mamman och pappan skulle kunna jobba. I Botkyrka har vi sedan dess förnyat vårt sätt att se på förskolan. För oss är utgångspunkten numera inte bara att förskolan ska vara ett ställe för barnen att visats på när deras föräldrar jobbar, utan att den dessutom är grunden för det livslånga lärandet. Med detta uppdaterade sätt att se på förskolans roll blev det tydligt att vi behövde ändra vårt arbetssätt.

När vi införde 35-refomen fanns det internt en stor oro för att barnens vistelsetider skulle öka. Detta gjorde att vi fick jobba mycket medvår egen syn på förskolan. När förskolans pedagogiska uppdrag är huvuduppgiften och barnperspektivet vägledande så blir det logiskt att det är bättre för barnen att pappa stannar och handlar i 20 min på väg till förskolan i stället för att ta med en trött och kanske hungrig 3-åring till affären. Om vi är stolta över vår verksamhet så borde fokus inte ligga på hur korta dagar barnen ska ha, utan i stället hur vi ska fylla varje del av dagen med utveckling och lek. trots nytt synsätt kan vi i dag inte se någon dramatisk ökning av vistelsetiden utöver de 35-timmarna.

Vi vet att språket är nyckeln till skolframgång, en bra tilltro till sig själv och den egna förmågan, oberoende om svenska är modersmålet eller inte. Att vägra vissa barn de pedagogiska verktyg som förskolan ger bara för att de har fått syskon är därför djupt orättvist. I en kommun som Botkyrka, som har många invånare som inte har svenska som modersmål blir detta ett extra viktigt ställningstagande.

Förskolan ska finnas där för barnen och för deras rätt att i ett pedagogiskt sammanhang och en trygg miljö få en bra start på det livslånga lärandet. Ska vi nå ditt krävs satsningar från både kommunerna och regeringen.

Att barn som får syskon fortfarande bara har rätt till de lagstadgade 15 timmarna på förskola i veckan i de flesta svenska kommuner känns förlegat. Hur tänker förskoleminister Nyamko Sabuni när hon säger att "Sverige har en fantastisk förskola, som utgör den viktigaste delen av vår välfärd", men samtidigt inte är beredd att satsa resurser på att se detta bli verklighet? 35-reformen har kostat Botkyrka omkring 30 miljoner per år, det är en bra investering som kommer ge stor utdelning i framtiden. Politik är att välja.

Ebba Östlin

Publisert: