ÅSIKT

Megafonen har inte fått några pengar i år

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik: Vi följer upp bidragen – känner Horn till oegentligheter så kan han rapportera dem till oss

Joar Horn menar att Ungdomsstyrelsen delar ut statliga pengar utan motprestationer till bland andra föreningen Megafonen i Husby, som Horn anser bär ansvar för en stor del av den senaste tidens kravaller. Någon grund för dessa påståenden redovisar han inte.

Ungdomsstyrelsen delar inte ut bidrag utan saklig grund och har inte beviljat några bidrag till Megafonen för 2013.

2011 fick Rinkeby Folkets Hus Förening 850 000 kronor för ett regeringsuppdrag kring engagemangsguider, ett projekt där ansökan, genomförande och slutrapport granskades enligt våra rutiner (se nedan). Syftet var att genom uppsökande arbete skapa samverkande nätverk mellan ungdomsorganisationer, stärka den sociala sammanhållningen i Järvaområdet, få fler flickor att söka sig till föreningarna i området och att öka möjligheten för ungdomar i området att engagera sig i meningsfulla aktiviteter. Projektet genomfördes i kontakt och samarbete med stadsdelsförvaltningen och flera ideella lokala organisationer, inklusive Megafonen. 2012 fick organisationen omkring 400 000 kronor för projekt inom EU:s Ung och aktiv i Europa, för ett bilateralt utbyte med ungdomar i Portugal. Även dessa medel har redovisats och granskats enligt våra och EU:s regler.

När Ungdomsstyrelsen handlägger en projektansökan granskar myndigheten hur väl den motsvarar kraven för statsbidrag. Vi kontrollerar också den aktuella föreningens officiella handlingar. Om vi får kännedom om att det finns oegentligheter, att bidrag utbetalats på felaktiga grunder, inte följer projektplanen eller att verksamheten inte uppfyller syftet med bidraget kontrollerar vi på nytt. När bidraget redovisas granskar vi att pengarna har använts på rätt sätt.

Vi är tacksamma för uppgifter från Joar Horn, med den bakgrund inom ungdomsförbunden han hänvisar till i Aftonbladet, om eventuella felaktigheter och oegentligheter som kan föranleda att utbetalade bidrag återkrävs.

Fredrik Wikström

Chef för Enheten för organisationsstöd på Ungdomsstyrelsen

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle