Debatt

Expo: Antirasimen måste vara konsekvent

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

”Intolerans ska motarbetas oavsett om det är muslimer eller judar som attackeras”

Den senaste tidens debatt om Omar Mustafa visar på ett behov att diskutera frågan om en konsekvent antirasism.

I samband med att Omar Mustafa valdes in i Socialdemokraternas partistyrelse publicerade Expo Idag en artikel om att Mustafa, i egenskap av ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (IFIS), varit med om att anordna möten och konferenser där personer som sprider antisemitiska idéer bjudits in.

En av de konferenser som nämndes var ”Muslimska familjedagarna” som arrangerades av IFIS, Ibn Rushd Studieförbund och Sveriges unga muslimer.

I en debattartikel menar företrädare för dessa tre organisationer att det rör sig om ”ogrundade anklagelser” från Expos sida.

De talare som vi har tagit upp i fallet ”Muslimska familjedagarna” har spridit klassiska antisemitiska påståenden om judisk makt och kontroll. Vissa av dem använder sig av begreppet ”sionism” istället men sätter man citaten i sina sammanhang är det uppenbart att det rör sig om ett kodord för judar.

Antirasismen måste vara konsekvent och därför var det rimligt att få ett svar på Omar Mustafas syn på de inbjudna gästernas antisemitiska utspel. På Aftonbladet skrev han ett tydligt svar:

”Jag har full förståelse för kritikernas syn på att dessa personers deltagande kan uppfattas som legitimering av en hatfylld och intolerant syn, inte minst har de senaste dagarnas debatt visat

att det har motverkat sitt syfte. Min mening är att inga sådana personer bör bjudas in om de inte starkt tagit avstånd från sina tidigare hatfyllda uttalanden.”

Även efter att Omar Mustafa lämnat sina partiuppdrag vidhåller han såvitt vi kan förstå den ståndpunkten.

Vi vill betona att vi aldrig har hävdat att Mustafa skulle vara antisemit. Fokus har hela tiden varit Mustafas roll att bjuda in föreläsare som sprider rasism och intolerans.

Vi kan inte tolka utspelet från arrangörerna bakom ”Muslimska familjedagarna” som något annat än att de förnekar den antisemitism och homofobi som Expo och andra debattörer och organisationer påtalat. Det är oerhört tråkigt.

Vi har också noterat att i debatten så har även antimuslimska krafter sett sin chans att kollektivt skuldbelägga muslimer i Sverige. Det är självklart förkastligt. Samtidigt kan inte förekomsten av islamofobi innebära att kritisk granskning av politiskt aktiva muslimer i sig är fel. Det skulle i så fall göra det omöjligt för muslimer att jämlikt verka politiskt.

Frågan är då om Mustafa ensam var ansvarig till att bjuda in dessa gäster? Nej, men han valdes in i Socialdemokraternas partistyrelse därför har hans ansvar och hållning stått i fokus.

Men undertecknarna har såklart rätt i att även de andra arrangörerna bär ett stort ansvar. Expos granskning ”är inte konsekvent” skriver undertecknarna och påstår att vi ingår i en ”skara lobbyister som inte vill se muslimer hamna på betydelsefulla samhällspositioner”.

Men konsekventa är just vad vi är. Rasism och intolerans ska motarbetas oavsett om det är muslimer, judar, homosexuella eller andra som attackeras.

Arbetet för ett öppet och tolerant samhälle där vi lever på lika villkor förutsätter att man är konsekvent. Det är oroande att undertecknarna av debattartikeln inte ser vikten av det utan istället slår ifrån sig kritiken lättvindigt.

Alex Bengtsson, tf vd, stiftelsen Expo

Anders Dalsbro, redaktör, tidskriften Expo

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt