ÅSIKT

Kvinnor misshandlas – även ekonomiskt

Vänsterpartiet: Ersättningen för våldsutsatta kvinnor måste höjas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Getty
Vänsterpartiet vill se över brottsskadeersättningen så det kan utgå en ekonomisk kompensation till kvinnor som blivit utsatta för sexuellt och fysiskt våld, skriver Linda Westerlund Snecker och Maj Karlsson (V).

DEBATT. Den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault dömdes även i hovrätten för våldtäkt.

Uppmärksamheten från media och allmänhet har varit enorm, med all rätt. Det är en viktig dom. Inte minst berättar den för kvinnor som själva har utsatts för våld och sexuellt våld att det visst är möjligt att få upprättelse. Att det inte är för sent att anmäla trots att flera år förflutit sedan övergreppen skedde.

Ändå finns det fortfarande djupa skuggor dit vår allt vaknare medvetenhet om mäns våld inte nått. Där pågår ett långvarigt lidande som ju oftast varken handlar om Nobelpriset i litteratur eller lägenheter i Paris, utan där våldet utspelas mot en fond av förlorat självförtroende, förlorad arbetsförmåga och att den våldsutsatta kvinnan kanske varken kan betala hyran, telefonräkningen eller julklappar.

För så är det. Förutom själva våldet, förutom såren på kroppen och de ännu värre såren i själen, handlar våld mot kvinnor också om ekonomisk misshandel.

Ofta paras fysiskt våld och grova förolämpningar med att kvinnan måste lämna över alla sina pengar till förövaren och sedan böna och be om lite fickpengar. Det kan också vara så att mannen förhindrar kvinnan från att skaffa en egen inkomst, eller lånar pengar i hennes namn och tömmer hennes sparkonto. Och när hon gör inköp som han ogillar används det som skäl för nästa misshandel.

Forskning om mäns våld mot kvinnor visar också på inkomstbortfall till följd av sjukskrivningar och andra kostnader som uppstår till följd av våldet. Även barnen till våldsutsatta kvinnor drabbas självklart av den försämrade ekonomiska situationen.

En studie från Institutionen för socialt arbete på Stockholms Universitet visar att kvinnor som utsatts för våld som leder till sjukhusvård har en svag ekonomisk ställning upp till så mycket som tio år efter vårdtillfället. Studien visar också att alla kvinnor som råkar ut för våld som leder till sjukhusvård, oavsett utbildning, löper en kraftigt förhöjd risk att få låga inkomster
och att behöva försörjningsstöd.

Vänsterpartiet menar att det är rimligt att staten tar ett ökat ansvar för den försämrade ekonomiska situation som ofta följer i spåren för dem som utsatts för mäns våld. Ett sätt att göra det är att utreda möjligheterna hur brottsskadeersättningen kan utvecklas för att bättre motsvara våldsutsatta kvinnors verkliga behov av ekonomiskt stöd.

Ersättningen bör baseras på relevanta uträkningar om vad en våldsutsatt kvinna faktiskt förlorar ekonomiskt till följd av våldet

Redan idag finns det viss möjlighet för kvinnor som utsätts för mäns våld att få ersättning genom skadestånd eller brottsskadeersättning, men det är långt ifrån tillräckligt.
Vänsterpartiet vill därför se över hur brottsskadeersättningen kan fungera så att det kan utgå en ekonomisk kompensation till kvinnor som blivit utsatta för sexuellt och fysiskt våld.
Ersättningen bör baseras på relevanta uträkningar om vad en våldsutsatt kvinna faktiskt förlorar ekonomiskt till följd av våldet.
Metoorörelsen har visat oss alla på behovet av långtgående samhällsförändringar när det gäller synen på mäns våld och sexuella övergrepp mot kvinnor.
Vänsterpartiet vill att även den ekonomiska misshandeln av kvinnor synliggörs och erkänns.

Att ersätta våldsutsatta kvinnor är självklart. Det är det minsta vi är skyldiga dem.


Linda Westerlund Snecker, Rättspolitisk talesperson (V)
Maj Karlsson, Socialpolitisk talesperson (V)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM