Göteborgs-Posten är på väg mot politiskt förfall

Debattörerna: Hur kan en liberal tidning förespråka en regering som tar stöd av SD?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Från vänster: Maria Robsahm, Maria Kornevik Jakobsson, Anders Högstrom och Gert Gelotte.
Från vänster: Maria Robsahm, Maria Kornevik Jakobsson, Anders Högstrom och Gert Gelotte.

DEBATT. Hur länge ska Göteborgs-Posten förkasta de mänskliga rättigheterna som grundläggande värdesystem utan att tidningens ägare Peter Hjörne reagerar?

Under Alice Teodorescus tid som redaktör för ledarredaktionen har den politiska inriktningen på Göteborgs-Posten förändrats radikalt.

Det har gått så långt så att GP:s påstått liberala ledarsida efter valdagen vill se en regering i Sverige utan liberala partier. I stället förespråkar Teodorescu och hennes medarbetare en moderatledd regering som regerar med stöd av Sverigedemokraterna.

”För den som önskar ett maktskifte nästa år är varken C eller L ett alternativ”, skrev ledarskribenten Aleksandra Boscanin och förordade att Moderaterna och Kristdemokraterna skulle förhandla med SD för att bilda regering.

Det är en anmärkningsvärd uppmaning, inte minst med tanke på det politiska mål Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson satt upp i sin bok Satis Polito:

”Vi vill helt enkelt inte ha det splittrade, segregerade – själlösa – samhälle, som det socialliberala etablissemanget skapat åt oss. Vi bekämpar det.”

Trots SD:s nazistiska arv, fortsatt nationalkonservativa främlingsfientlighet och beundran inför auktoritära regimer, som den i Ungern, argumenterar ledarsidan för en moderatledd regering med stöd av SD.

Denna linje understöds av utvalda gästskribenter på ledarsidan. Håkan Boström gick så långt i en krönika att han skrev att ”ingen seriös bedömare skulle räkna SD” till kategorin ”partier som hotar avskaffa själva demokratin”.

Boström, som nu anställs som fast ledarskribent på GP, bortser då från att SD vill avskaffa dagens system där alla som lever upp till regler som är lika för alla kan bli svenska medborgare med rösträtt. I SD:s partiprogram står det att den som är ”lojal med Sverige” ska kunna bli medborgare.

Vad denna lojalitet innebär och vem som ska avgöra om lojalitetskravet är uppfyllt talar inte SD om. Till det kommer uttalanden från ledande SD-företrädare om att vissa personer ska kunna bli av med sitt medborgarskap.

I dag är det folket som väljer vem som ska ha makten i vårt demokratiska samhälle. I SD:s Sverige är det makten som bestämmer vilka som ska utgöra folket och ha rösträtt i nästkommande val.

Det är ett hot mot den liberala demokratin i Sverige, som vi känner den sedan 100 år tillbaka.

Av GP:s bolagsordning följer att ledarsidans, signerade som osignerade, artiklar ska verka för ”marknadsekonomi, fri konkurrens och en samhällsutveckling i reformvänlig anda. Vi värnar människors frihet, deras möjligheter att välja själva och att få utvecklas i enlighet med sina drömmar och förutsättningar. Vi står upp för tryck- och yttrandefriheten, respekten för demokratin och alla människors lika värde”.

Men gång på gång argumenterar GP:s ledarsida emot dessa liberala värderingar, exempelvis rätten enligt Genevekonventionen att söka asyl vid ett lands gräns.

Den återkommande kritiken av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från de gästkrönikörer som bereds plats på ledarsidan är också anmärkningsvärd.

Gästskribenten Lars Trägårdh har i två krönikor skrivit nedsättande om FN:s mänskliga rättigheter. Att statens makt över individen begränsas kallar Trägårdh för ”MR-idealism” och ”den flummiga postnationella MR-retoriken”.
En annan gästskribent, Malcom Kyeyune, beskrev sig själv som en ”kättare” som inte ”jamar med” i uppslutningen kring FN:s mänskliga rättigheter.

Som GP:s huvudägare och styrelseordförande för GP:s moderbolag Stampen bär Peter Hjörne ansvaret för Göteborgs-Postens liberala arv som den definieras i bolagsordningen. Men hittills har Peter Hjörne valt att inte försvara bolagsordningen.

Det är sent, men inte för sent att innan valdagen återupprätta Göteborgs-Postens liberalism. Att fortsatt vara en röst mot liberala värderingar vore att bekräfta Göteborgs-Postens politiska konkurs.


Gert Gelotte, socialliberal debattör och frilansjournalist, tidigare ledarskribent på Göteborgs-Posten
Maria Kornevik Jakobsson, kommunfullmäktiges ordförande i Härryda, tidigare riksdagsledamot (C)
Maria Robsahm, tidigare europaparlamentariker för Folkpartiet liberalerna och ledarskribent på Dagens Nyheter.
Anders Högström, tidigare ordförande för Folkpartiet liberalerna i Lilla Edet och ledamot i kommunstyrelsen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE