Debatt

”En röst på de rödgröna är en röst på utökad signalspaning”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Staffan Danielsson (C) sågar oppositionens förslag

Oppositionen måste tala klarspråk om FRA, krävde Anna Pettersson och Mikael Nilsson från stoppaFRAlagen.nu på Aftonbladet Debatt den 6/10. Staffan Danielsson (C) byter spår i debatten.

Anna Pettersson och Mikael Nilsson är kritiska till att även de rödgröna accepterar signalspaning.

Min bild är att verkligheten tyvärr är sådan att en strängt reglerad signalspaning behövs, som världen ser ut, och att partier som vill regera Sverige och ta ansvar för landets och medborgarnas säkerhet tvingas acceptera detta.

Av någon anledning missar Pettersson och Nilsson det verkligt anmärkningsvärda i de rödgrönas krav. De vill ju tillsätta en parlamentarisk utredning i frågan, trots att socialdemokraterna under åtta års utredning fram till 2006 utredde på alla andra sätt, med enmansutredare, departementspromemorior och några sätt till. Det kan ju bara ses som en förödande kritik mot den tidigare s-regeringen. Dessa frågor behöver regleras, regeringen har byggt in starka integritetsskydd i jämförelse med den proposition s hade tagit fram och redan vid kontrollstationen år 2011 kan en utvärdering av nya lagen och dess integritetsaspekter ske.

Och - de rödgröna kräver att den utredning de vill tillsätta ska öka signalspaningen i mycket betydande grad!

I dag kan ett antal myndigheter ge uppdrag om signalspaning i etern till FRA. Det kan handla om tullen, FOI, ISP med flera. Detta kommer riksdagen nu att förhindra, rätten att beställa signalspaning mot allvarliga yttre säkerhetshot kommer begränsas och endast att tillfalla regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

Detta kritiseras starkt av de rödgröna, som kräver att myndigheterna åter ska få tillgång till signalspaning i etern och dessutom också i kabel över landsgränsen.

På denna viktiga punkt syftar alltså de rödgrönas reservation till att bredda och öka signalspaningen i strid mot regeringens restriktiva linje. Här, liksom på många andra punkter, har regeringen sökt att stärka integritetsskyddet och begränsa signalspaningen.

En röst på de rödgröna i dag är således en röst för en utredning i syfte att öka signalspaningen!

Staffan Danielsson, 62, riksdagsledamot, Centerpartiet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt