Nej RFSL, vi ska inte legalisera prostitution

Debattörerna: Rör inte sexköpslagen – den har varit en framgång

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 Att RFSL driver på för legalisering av sexköp i Sverige är obegripligt för den som följt utvecklingen i Europa och världen de senaste decennierna. Människohandel och prostitution har exploderat i länder som följt pro-prostitutionslobbyns recept, skriver debattörerna.
Att RFSL driver på för legalisering av sexköp i Sverige är obegripligt för den som följt utvecklingen i Europa och världen de senaste decennierna. Människohandel och prostitution har exploderat i länder som följt pro-prostitutionslobbyns recept, skriver debattörerna.

I veckan arrangerade Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med kvinnorörelsens organisationer och Sveriges ambassadör mot människohandel, en konferens för att uppmärksamma att det var 20 år sedan Sverige som första land i världen instiftade en lag som kriminaliserar köp av sexuella tjänster.

Lagen är en viktig del i den svenska jämställdhetspolitiken och avgörande i bekämpandet av prostitution och människohandel. Vi ser därför med oro på att en inflytelserik organisation som RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, allierat sig med den internationella pro-prostitutionslobbyn och aktivt arbetar för att avkriminalisera köp av sex.

Sexköpslagen har sin utgångspunkt i insikten att det är efterfrågan som är drivkraften bakom prostitution och människohandel. Därför skulle lagstiftningen fokusera på köparen och inte som tidigare på säljaren. På så sätt skulle även förutsättningarna att stödja personer som befinner sig i prostitution och utsatthet förbättras.

Tjugo år senare kan vi konstatera att lagen har varit en framgång. Studier visar att lagen har stort stöd hos befolkningen och att attityderna till att köpa sex är starkt negativa.

Regeringens utvärdering Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008 visar att färre män köper sex än innan lagen infördes. Polisen menar att lagen är det enskilt viktigaste verktyget för att komma åt gränsöverskridande människohandel.

I arbetet för jämställdhet och mänskliga rättigheter har det under de senaste åren blivit allt mer tydligt att det finns en ideologisk skillnad i frågor som rör synen på prostitution och människohandel.

Idén om att sexköpare och människor i prostitution skulle vara fria jämlikar på en marknad vilken som helst vittnar om en avsaknad av såväl maktperspektiv som kvinnoperspektiv samt insikter om sexhandelns mekanismer.

Kvinnorörelsen kommer aldrig acceptera att kvinnors kroppar exploateras och görs till handelsvaror av män. Så länge det finns någon som vill betala för sex kommer det alltid finnas någon annan, ofta en kvinna, som i brist på andra alternativ ställer sin kropp till förfogande. Det är därför det är så viktigt att lagstiftningen tar sin utgångspunkt i minskad efterfrågan.

Trots att sexköpslagen har ett stort stöd, både i Sveriges riksdag och hos allmänheten, är vi många som nu känner oro för att en viktig organisation som RFSL aktivt arbetar för lagens upphävande. Att RFSL driver på för legalisering av sexköp i Sverige och internationellt är obegripligt för den som följt utvecklingen i Europa och världen de senaste decennierna.

Människohandel och prostitution har exploderat i de länder som följt pro-prostitutionslobbyns recept. Majoriteten av de kvinnor som tvingats in i Tysklands bordeller eller till prostitution i Sverige är fattiga kvinnor från Östeuropa, Asien och Afrika som under hot om våld eller i brist på alternativ utnyttjas inom sexindustrin.

I början av oktober stod RFSL värd för en internationell konferens som syftade till att riva upp sexköpslagen och ”avkriminalisera sexköp”. RFSL anser att ”sexköpslagen bör reformeras så att köp av sexuella tjänster, av vuxna som under frivilliga former har sex mot ersättning, inte längre är kriminaliserat.” Enligt RFSL är detta en fråga om drägliga villkor för människor som ”väljer att sälja sex”.

Vi vill understryka att det är en mänsklig rättighet att slippa sälja sin kropp. Sexuell integritet, skydd från våld och sexuell exploatering är en grundläggande del av mänskliga rättigheter som skyddas i en rad FN-konventioner.

I år beviljades organisationen närmare 35 miljoner kronor i statliga bidrag, vilket är i storleksordningen av en mindre myndighet. Vi menar att detta kommer med ett stort ansvar.

När RFSL nu satt upp målet att sexköpslagen ska rivas upp och prostitution avkriminaliseras behöver regeringen agera: Hur ska det säkerställas att svenska skattemedel inte bidrar till en urholkning av sexköpslagen och den svenska jämställdhetspolitiken? Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att stärka och intensifiera arbetet mot prostitution och människohandel, både nationellt och internationellt?


Malpuri Groth, tf verksamhetsledare Sveriges Kvinnolobby
Olga Persson, generalsekreterare Unizon
Zandra Kanakaris, ordförande Unizon
Ida Wassholm, opinionsansvarig #intedinhora
Jenny Westerstrand, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE