Debatt

Att sitta häktad i Sverige är som tortyr

Debattörerna: Kritiken mot ASAP Rockys häktning borde tas på allvar av regeringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige har sedan 1990-talet varit föremål för kritik från både FN och Europarådet för att en så stor del av de häktade sitter isolerade genom beslut om restriktioner. Användningen av restriktioner vid häktning är rekordhögt i Sverige i jämförelse med andra länder, skriver debattörerna.
Sverige har sedan 1990-talet varit föremål för kritik från både FN och Europarådet för att en så stor del av de häktade sitter isolerade genom beslut om restriktioner. Användningen av restriktioner vid häktning är rekordhögt i Sverige i jämförelse med andra länder, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Världens blickar riktas nu mot Sverige med anledning av att rapparen ASAP Rocky är häktad i Sverige. Den hårda kritik som framförs mot det svenska häktningsförfarandet är delvis berättigad och borde tas på allvar av regeringen.

Vi försvarsadvokater har sedan många år tillbaka kritiserat det svenska häktningsförfarandet. Att sitta häktad med restriktioner innebär isolering då personen fråntas alla möjligheter till kontakter med omvärlden.

Isoleringen är att likställa med tortyr – inte minst när isoleringen kombineras med långa häktningstider under flera månader och i värsta fall år. I Sverige finns ingen tidsgräns hur länge en person kan vara häktad. Negativa psykiska och fysiska effekter för den enskilde är vetenskapligt väldokumenterade och ett stort rättssäkerhetsproblem.

Sverige har sedan 1990-talet varit föremål för kritik från både FN och Europarådet för att en så stor del av de häktade sitter isolerade genom beslut om restriktioner. Användningen av restriktioner vid häktning är rekordhögt i Sverige i jämförelse med andra länder.

Enligt Åklagarmyndighetens statistik häktades 150 minderåriga under år 2018 (dock oklart om samtliga minderåriga hade restriktioner).

När häktningsfrågan prövas ska domstolen göra en proportionalitetsbedömning. ASAP Rocky är misstänkt för misshandel av normalgraden. Ett framtida straff kan i praktiken vara avtjänad genom frihetsberövandet under häktestiden.

Det rimmar illa med rättsstatens grundprincip om oskuldspresumtion att en misstänkt avtjänat hela straffet innan huvudförhandlingen ens börjat och domstolen avgjort om han är skyldig eller inte.

Sverige måste därför förnya och modernisera reglerna kring häktning genom att exempelvis:

  • Begränsa häktningstider med tidsfrister. En person ska som längst kunna vara häktad under tre månader med restriktioner. Åklagaren ska endast kunna begära att en person fortsatt ska vara häktad efter tremånadersfristen om det för brottet är föreskrivet minst två års fängelse, dock ska inte åklagaren få tillstånd att meddela restriktioner vid en sådan förlängning.
  • En häktad person som ålagts restriktioner ska ha rätt till isoleringsbrytande åtgärder under minst fyra timmar per dygn.
  • Åklagaren ska aldrig kunna få tillstånd att meddela restriktioner mot minderåriga och minderåriga ska vistas på särskilda ungdomshem med skolgång under häktestiden.
  • Alternativ till häktning ska även vara hemarrest eller områdesarrest med elektronisk övervakning från Kriminalvården.
  • Domstolen ska åläggas ett större ansvar att aktivt granska att förundersökningen bedrivs skyndsamt och domstolen ska alltid ange en individuell (ej standardmässig) skriftlig motivering till varför en person ska häktas alternativt fortsatt vara häktad – inte minst rörande motivering om proportionalitet.

Regeringen har redan utrett möjligheterna till färre personer i svenska häkten och mindre användning av restriktioner/isolering. Nu är det bara att trycka på knappen och förnya och modernisera de svenska reglerna kring häktning.

Kristoffer Ståhl, advokat
Sargon De Basso, advokat


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Asap Rocky dömd för misshandel i Stockholm

LÄS VIDARE

DEBATT Häktad i 19 månader – det är ovärdigt Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

Asap Rocky dömd för misshandel i Stockholm

Asap Rocky

Rättspolitik

Kriminalvården

Åklagarmyndigheten

Europarådet

Våldsbrott