Coronakrisen bevisar att bilen är nödvändig

M-riksdagsledamöter: Bilfientligheten måste få ett slut

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Strategin från myndigheter och en del politiker har under de senaste två decennierna varit att planera för minskad bilism. Denna attityd måste nu få ett slut. I stället bör staten, regioner och kommuner inse att bilens tid är nu och i framtiden, skriver fyra moderata politiker.
Strategin från myndigheter och en del politiker har under de senaste två decennierna varit att planera för minskad bilism. Denna attityd måste nu få ett slut. I stället bör staten, regioner och kommuner inse att bilens tid är nu och i framtiden, skriver fyra moderata politiker.

DEBATT. Krisen i spåren av Covid-19 slår mot till alla sektorer i samhället. Transportsektorn drabbades tidigt när reserestriktioner infördes både mellan och inom länder. Flyg ställs in och färre reser kollektivt för att minska smittspridningen.

Samtidigt finns det ett behov av att nödvändiga resor görs. Här fyller bilen en viktigare funktion än någonsin. Man reser här säkert väl skyddad från smittspridning.

När andra trafikslag står stilla, eller minskar, ökar i stället bilens andel av resandet. Det finns också tecken på att denna utveckling kan komma att bestå över lång tid. Enligt en artikel i Bloomberg Green den 16 april konstateras att bilanvändningen ökat i Kina när man nu öppnat efter flera veckors lock-down. Det är högst troligt att fler kommer att undvika kollektiva färdmedel och istället välja bilen även på andra håll i världen framöver.

Detta visar med all önskvärd tydlighet att personbilens flexibilitet och robusthet är svårslagen. Utan bilen skulle fler bli sjuka och ekonomin skulle bromsa in ännu mer än vad som nu är fallet.

I många kommuner runtom i Sverige tycks man nu ha insett hur viktig bilen är, särskilt i kristider. Bättre möjligheter till parkering för att stimulera handeln i centrala staden har införts på flera håll. Växjö har infört helt fri parkering, i Eskilstuna kan man parkera gratis i tre timmar och i Göteborg har man halverat taxan på närmare 12 000 parkeringsplatser.

Allt detta är bra och välkomna åtgärder. Men de borde inte bara vara tillfälliga. Mer långtgående slutsatser borde dras när det kommer till planeringen för framtidens bilism.

Bilen är inte mindre viktig när kristiderna är över. De lättnader som nu införs borde göras permanenta och fler åtgärder för att underlätta för bilismens måste till. Här följer några konkreta förslag som borde genomföras.

  • Planera för bilen i framtidens städer. Det har blivit på modet att planera bort biltrafiken i många stadskärnor i syfta ett gör dem attraktiva. Resultatet riskerar dock att det blir motsatt effekt när handel och affärsverksamheter flyttar därifrån. God tillgänglighet för bil måste även finnas i städerna. Annars skapar vi döda stadskärnor.
  • Gör de tillfälliga lättnaderna för bilismen permanenta.  Bra tillgång till parkering borde alltid vara ett mål för planeringen. Fler kommuner borde sänka eller ta bort sina avgifter, det borde inte minst gälla för miljövänligare bilar.  Förmånsbeskattning för anställda som har fri parkering eller garageplats vid arbetet borde tas bort helt och hållet. Att kunna ta sig till jobbet är ingen förmån, utan en nödvändighet.  Tankar på att försämra parkeringsmöjligheter vid nya bostäder måste också avvisas.
  • Satsa mer på väginfrastrukturen. Investeringar i gator och vägar är framtidssäkra. Krisen visar att vägtrafiken är det system som bäst svara mot de transportbehovs som finns för att samhället ska fungera. Detta är krissäkra investeringar som också kan bidra till att ”kick-starta” ekonomin när den värsta krisen är över. I sammanhanget blir en fortsatt utbyggnad av elvägar för både personbilar och tunga fordon viktig.
  • Räkna inte ut förbränningsmotorn. Förbränningsmotorn är säkrare i kriser och bör därför finnas kvar, men den behöver inte gå på fossila bränslen. Nya lokalt producerade biobränslen är en viktig del i i krisberedskapen i framtiden.

Strategin från myndigheter och en del politiker har under de senaste två decennierna varit att planera för minskad bilism. Denna attityd måste nu få ett slut. I stället bör staten, regioner och kommuner inse att bilens tid är nu och i framtiden.

Bilarna blir fler, men de släpper ut mindre när fossila bränslen byta mot biobränslen och el, och blir allt säkrare. Låt krisen bli ett uppvaknande. Bilfientligheten måste få ett slut!


Lars Beckman, riksdagsledamot (M)
Sofia Westergren, riksdagsledamot (M)
Kjell Jansson, riksdagsledamot (M)
Jan Ericson, riksdagsledamot (M)
Aktiva i Riksdagens Bilnätverk


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE