Debatt

Lägre tjänstepension hotar välfärdsyrkena

Debattörerna: Staten gör det svårare att få dräglig ålderdom

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sammantaget ser vi stora risker till ett minskat utfall i pension för undersköterskor, barnskötare och alla andra yrkesgrupper som får välfärden att fungera, skriver Lenita Granlund, Kommunal, och Agneta Jöhnk, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Sammantaget ser vi stora risker till ett minskat utfall i pension för undersköterskor, barnskötare och alla andra yrkesgrupper som får välfärden att fungera, skriver Lenita Granlund, Kommunal, och Agneta Jöhnk, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

DEBATT

DEBATT. Staten höjer pensionsåldrarna för att fler ska jobba längre. Samtidigt vill staten införa krångliga pensionsregler som riskerar att innebära lägre tjänstepensioner för anställda i kommuner och regioner. Det är ett agerande som dels strider mot grundtanken med den svenska modellen, dels riskerar att göra det oattraktivt att arbeta i välfärdsyrken.

Sverige genomför just nu många historiskt genomgripande förändringar på pensionsområdet. Exempel är höjda åldersgränser i pensionssystemet, olika konsumentskyddsåtgärder som tjänstepensionsföretagsregleringar, kapitalflyttsregleringar, och försäkringsdistributionslagar, förslag om ett nytt premiepensionssystem och reformering av grundskyddet för pensionärer för att nämna några av reformerna.

Finansinspektionen har nyligen lagt fram ett antal förslag till föreskrifter för den kollektivavtalade tjänstepensionen som i förlängningen kommer öka kraven på högre tjänstepensionsavsättningar.

Förslagen medför sannolikt också minskade investeringar i sektorns infrastruktur och tjänstepensionsföretagens möjlighet att ge avkastning på sektorns insatta tjänstepensionsmedel riskerar att begränsas starkt utifrån förslag om kapitalkrav. Dessutom ser SKL och Kommunal att förslagen från Finansinspektionen är kostnadsdrivande och kommer att innebära högre avgifter för de försäkrade.

Sammantaget ser vi stora risker till ett minskat utfall i pension för undersköterskor, barnskötare och alla andra yrkesgrupper som får välfärden att fungera.

Sverige står inför en period med stora demografiska utmaningar. Antalet personer över 80 år ökar med 47 procent de närmaste tio åren.

Däremot är ökningen av antalet personer i arbetsför ålder bara cirka 5 procent. Med andra ord behöver allt fler välfärdstjänster, som vård och omsorg, medan det finns allt färre att rekrytera på arbetsmarknaden.

I detta läge väljer staten att lägga fram lagförslag och föreskrifter som kan leda till försämrade tjänstepensioner för kommunalt anställda. Det är helt oförståeligt. Staten borde lägga kraften på att ge oss parter bättre förutsättningar att göra välfärdsyrkena än mer attraktiva. I stället bidrar statens agerande till att det kan bli ännu svårare att rekrytera fler medarbetare till välfärdens yrken.

Långsiktigt ser SKL och Kommunal låga nivåer i den allmänna pensionen och därmed kommer tjänstepensionen öka i betydelse för framtida pensionärer. Varje insatt pensionskrona från kommunal sektor bör därför gå till att optimera utfall till pension och inte till att skapa förutsättningar för inhemsk konkurrens mellan olika pensionsbolag.

SKL och Kommunal ser utvecklingen som alarmerande. Frågan handlar ytterst om utvecklingen av Sveriges fortsatta välfärd. Det finns en uppenbar risk att lagförslagen och föreskrifterna på pensionsområdet kommer att innebära lägre skatteintäkter för stat, region och kommun. Lägre skatteintäkter påverkar välfärden och Sveriges ekonomi negativt.

Staten kan inte verka för att vi ska jobba längre genom höjda pensionsåldrar, och samtidigt införa regler som gör det svårare för kommunala arbetstagare att få en dräglig tjänstepension. Lägre tjänstepensioner kommer att göra välfärdsyrkena mindre attraktiva. Dra tillbaka lagförslagen och lämna till arbetsmarknadens parter att komma överens om villkoren för kommunalt anställdas tjänstepensioner.


Lenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal
Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Vem vill bli pensionär?

LÄS VIDARE

DEBATT Pensionerna kommer inte räcka till oss alla

ÄMNEN I ARTIKELN

Vem vill bli pensionär?

Kommunal

SKR, Sveriges kommuner och regioner

Lenita Granlund

Tjänstepension

Pension

Välfärd