ÅSIKT

Jo, du kan visst hjälpa dina barn med läxan

Debattören: Det hör till föräldraskapet att stötta – även om man inte kan ämnet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: JOHNÉR
Jag anser att det hör till föräldraskapet att hjälpa så gott man kan, skriver Maria Ribeiro om läxor.

DEBATT. I Aftonbladet skriver kolumnisten Malin Wollin om att hemmet ska vara läxfritt. Anledningen är att barn får olika mycket stöd och hjälp av sina föräldrar och att detta gör skolan ojämlik. Hon har onekligen en poäng, forskning visar att barn som får mer stöd från hemmet i skolarbetet klarar skolan bättre. Och tiden som eleverna tillbringar i skolan bör rimligtvis räcka för att de ska nå lärandemålen.

Skolelever behöver givetvis också fritid, precis som vuxna, vilket gör att det är olämpligt med alltför tidskrävande och många hemuppgifter.

Det finns dock en aspekt av läxor som hon inte tar upp och som jag sällan har sett tas upp i diskussionen kring läxors vara eller icke vara, nämligen den att eleverna tränar sin studieteknik genom läxorna. Om man anser att skolan ska förbereda barnen för ett liv i det samhälle som vi lever i så är det av ansenlig vikt att elever lär sig att studera och lära sig saker på egen hand. För den som väljer att studera på högskola är en god studieteknik och förmåga att på egen hand ta till sig information och göra reflektioner högst avgörande för hur studierna går, då högskolestudier ofta består av en hög andel självstudier.

Läxorna är utmärkta tillfällen för eleven att öva såväl tålamod och uppmärksamhet som att lära sig vilken eller vilka studietekniker som passar för just hen.

Skolan ska givetvis presentera olika tekniker och låta eleverna pröva i skolan men genom hemläxan tränas eleven i hur det är att studera och att själv ta ansvar för sina studier utan att en lärare överser det hela.

Det är givetvis beklagligt att det finns föräldrar och inte vill eller kan hjälpa sina barn med läxorna. Jag anser att det hör till föräldraskapet att hjälpa så gott man kan.

Det handlar dock inte främst om att man som förälder måste vara mattesnille eller tala tyska eller spanska flytande för att kunna hjälpa sina barn med läxorna. Som förälder kan man, oavsett ämneskunskaper, uppmuntra sina barn att prioritera skolarbetet och att göra läxorna efter bästa förmåga, ha förväntningar på sina barn att anstränga sig, tillhandahålla så bra förutsättningar som möjligt för att barnen ska kunna koncentrera sig och intressera sig för vilka ämnen och läxor barnen läser och har. Det behöver ingen förälder ha en lärarexamen för att klara av.


Maria Ribeiro, mamma till två barn i grundskolan och skriver just nu masteruppsats i konstvetenskap


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM