Du är ansvarig för elkrisen, Andersson

Replik från Moderaterna om energipolitiken och kärnkraften

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialdemokraterna har medvetet och målinriktat fattat politiska beslut som lagt ned fullt fungerande kärnkraft genom att både fördyra och försvåra för fortsatt drift. Replik från Mats Green, moderat i näringsutskottet.
Socialdemokraterna har medvetet och målinriktat fattat politiska beslut som lagt ned fullt fungerande kärnkraft genom att både fördyra och försvåra för fortsatt drift. Replik från Mats Green, moderat i näringsutskottet.

REPLIK. Sverige befinner sig i en mycket allvarlig situation med rekordhöga elpriser, elbrist och risk för strömavbrott. Det är en direkt konsekvens av Socialdemokraternas misslyckade energipolitik.

Du bär ansvar för Sveriges elkris, utan att erkänna det, Magdalena Andersson.

Under 20 års tid monterade Socialdemokraterna, med hjälp av Miljöpartiet, ned svensk kärnkraft. Därmed har ett av världens kanske bästa elsystem slagits i spillror. Tolv kärnkraftsreaktorer har blivit sex stycken. Samtidigt stoppade de rödgröna Vattenfalls planer på att bygga två nya reaktorer vid Ringhals, som i princip hade varit färdiga nu.

Socialdemokraterna har medvetet och målinriktat fattat politiska beslut som lagt ned fullt fungerande kärnkraft genom att både fördyra och försvåra för fortsatt drift. Det är helt uppenbart vid nedstängning av Barsebäck, och lika uppenbart vid nedstängningen av Ringhals 1 och 2.

Grunden för det senare lades i den energiuppgörelse som slöts mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet 2014, där regeringspartierna fastslog att ”kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering”.

Förutom uttalanden och mål om att fasa ut kärnkraften höjde dåvarande finansminister Magdalena Andersson effektskatten på kärnkraft med 17 procent.

Detta trots att ett flertal remissinsatser, däribland Svenska Kraftnät, varnade för att en höjning av effektskatten kunde leda till nedläggning av kärnkraftsreaktorer vilket i sin tur skulle riskera att leda till effektbrist i södra Sverige.

Både Vattenfall och E.ON har fattat beslut om att i förtid avveckla reaktorer och anförde i media effektskatten som ett av skälen till ökad olönsamhet.

Det var en ”affärsmässig kalkyl” taget på en politiskt styrd marknad med syftet att få bort kärnkraften – alltså som resultat av Magdalenas höjning av effektskatten.

Under höstens valrörelse lät det växelvis som att Socialdemokraterna inte alls var emot kärnkraften. Men bara för ett år sedan, när Magdalena Andersson valdes till partiordförande på Socialdemokraternas kongress, uttryckte hon att elektrifieringen ska snabbas på, men ”inte med ny kärnkraft”.

På samma kongress beslutade Socialdemokraterna att möjliggöra en ”successiv utfasning av kärnkraften”.

Långsiktiga och stabila spelregler för energipolitiken är vad näringslivet efterfrågar.

Osäkerheten som den socialdemokratiska regeringen skapade är i direkt motsats till vad som behövs för att företag ska våga investera i ny kärnkraft – den nya kärnkraft som behövs för att trygga Sveriges elförsörjning och för att klara klimatomställningen.

Det är bedrövligt att Socialdemokraterna sprider rena lögner om den medvetna nedläggningen av svensk kärnkraft.

Men nu måste vi blicka framåt: Moderaterna är redo att jobba tillsammans med alla som förstår att vi måste återupprätta Sveriges elsystem genom att skapa förutsättningar för en snabb utbyggnad av kärnkraften tillsammans med alla fossilfria energislag.


Mats Green, Moderaternas förstanamn i näringsutskottet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE