Goda avsikter gör er inte hållbara, Ikea

Slutreplik från miljöforskarna om möbelföretagets affärsmodell

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2023-04-21

Medan vi bara kan berömma Ikea för sina ansträngningar menar vi att de knappast räcker som grund för att påstå att företaget är hållbart eller ens på väg att bli det. Slutreplik från miljöforskarna Cecilia Solér, Hervé Corvellec och Herman Stål.

SLUTREPLIK. Som svar på vår debattartikel om Ikeas miljömässiga hållbarhet svarar Ikea att de är en del av lösningen. Till stöd för sin syn listar Ikea dels insatser i fråga om certifiering, återvinning, eller förnybar energi, dels insatser som de planerar att göra för att minska sina klimatutsläpp eller vara rättvisa och jämlika. 

Medan vi bara kan berömma Ikea för sina ansträngningar menar vi att de knappast räcker som grund för att påstå att företaget är hållbart eller ens på väg att bli det.

Ikea vill ses som ett miljömässigt hållbart företag därför att man ”behöver integrera hållbarhet genom hela verksamheten – från design, råvara och produktion till transport och återanvändning – allt för att kunna ta fram produkter på ett hållbart sätt med bra kvalitet som kan leva länge”.

Men detta är endast avsikter och vi menar, med stöd i forskningen, att hållbarhetsribban ligger betydligt högre.

Framför allt mäts hållbarbarhet inte i insatser utan i resultat: i form av utsläpp, effekter på den biologiska mångfalden, anspråk på jordbruksmark, användning av fosfor och kväve, eller föroreningar. Ingen utnämns till mästare bara för att man har tränat duktigt.

Vi tvivlar inte på Ikeas ansträngningar och avsikter, men vi menar att Ikea använder dessa för att skydda sig mot kritik av en affärsmodell som baseras på kortlivade produkter och en hög genomströmning av material och energi.

Vår kritik handlar just om detta, att Ikeas affärsmodell inte är en hållbar affärsmodell utan denna affärsmodell representerar faktiskt den typ av produktion och konsumtion som lett till att om alla på jorden hade ”ett lika stort avtryck som vi svenskar, skulle vi behöva cirka fyra jordklot i stället för det enda vi har”.

Att ett företag arbetar med att vara mindre ohållbart är bra, men det gör inte det till ett hållbart företag.

Med hänsyn tagen till allvaret och omfattningen av dagens miljökris behöver vi stärka definitionen av hållbart företagande och hållbar konsumtion till något mer än listor av avsikter och insatser. Vi behöver kunna kräva resultat.

För att kunna påstå att ett företag är hållbart behöver det kunna visa att det effektivt bidrar till produktion och konsumtion som inte klart överskrider jordens bärkraft.

Vi är medvetna att detta är helt andra krav än goda avsikter. Men vi måste ställa höga krav på företags omställning annars urvattnas begreppet hållbart företagande.


Cecilia Solér, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi, Lund universitet
Herman Stål, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.