Debatt

Att prata om aborter ska som vanligt tystas

Replik från Björn Söder om att bli kallad kvinnofientlig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Både kvinnor och män måste lära sig ta ansvar för vad ett samlag och en graviditet leder till. Att minska antalet aborter i världen är ett eftersträvansvärt mål – det borde varenda kvinnorättskämpe kunna skriva under på. Replik Från SD:s Björn Söder.
Både kvinnor och män måste lära sig ta ansvar för vad ett samlag och en graviditet leder till. Att minska antalet aborter i världen är ett eftersträvansvärt mål – det borde varenda kvinnorättskämpe kunna skriva under på. Replik Från SD:s Björn Söder.

DEBATT

REPLIK. Att minska antalet aborter i världen är ett eftersträvansvärt mål – det borde varenda kvinnorättskämpe kunna skriva under på. Att genomföra en abort är påfrestande, både fysiskt och emotionellt.

Det hälsosammaste och bästa sättet att värna kvinnans rätt till sin egen kropp är att helt undanröja behovet av abort genom att använda sunt förnuft, preventivmedel och ha respekt för vad en graviditet innebär.

Både kvinnor och män måste lära sig ta ansvar för vad ett samlag och en graviditet leder till. Det är i detta hänseende alldeles avgörande att alla får ta del av sexualundervisning.

Att få ner antalet aborter innebär således självklart inte att antalet fullbordade graviditeter måste öka, tvärt om. För alldeles oavsett hur mycket man planerar, hur noga man är med preventivmedel eller hur stor respekt man har för varandra så händer det ibland oförutsedda saker.

Då bör möjligheten till abort finnas där som sista utväg.

Om Sofia Jarl hade bemödat sig med att faktiskt läsa min skriftliga fråga så hade hon sett att jag inte tar ställning för eller emot aborter, enbart hur regeringen avser minska ett medicinskt påfrestande ingrepp som dagligen utförs på kvinnor runt om i världen. Inte sällan i osanitära miljöer eller med metoder direkt hämtade ur medeltiden.

Vi måste arbeta för att underbygga världshälsan, det gör man inte genom att likt Sofia Jarl bagatellisera aborters inverkan på kroppen eller förkasta rent statistiska fakta.

Att få debatten att handla om något annat än fakta är beklagligt och det tycks finnas ett intresse av att tysta varje försök att prata om aborter. Devisen ”min kropp, mitt val” är slagkraftig och riktig, men innan det valet görs måste ömsesidigt ansvar och utbildning vara ledstjärnan.

Vägen framåt bygger på undervisning, inte på att insinuera kvinnoförakt varje gång någon arbetar mot bagatelliseringen av ett påfrestande medicinskt ingrepp.


Björn Söder, riksdagsledamot, utrikesutskottet (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

LÄS VIDARE

DEBATT Hur kan ni acceptera Söders kvinnohat, SD?