Så har vi gjort Malmö till en mer liberal stad

Liberalerna: Vi har genomfört över 40 punkter i samarbetet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Överenskommelsen som ligger till grund för styret har hedrats och mycket har genomförts. Malmö är mer liberalt i dag – men mycket återstår fortfarande att göra, skriver Liberalerna.
Överenskommelsen som ligger till grund för styret har hedrats och mycket har genomförts. Malmö är mer liberalt i dag – men mycket återstår fortfarande att göra, skriver Liberalerna.

DEBATT MALMÖ. I slutet av 2018 beslutade Liberalerna att i ett komplicerat parlamentariskt läge ta ansvar för Malmö och bilda ett nytt styre tillsammans med Socialdemokraterna. Genom den överenskommelse som låg till grund för samarbetet fick Malmö för första gången på 24 år ett styre med en liberal inriktning.

Drygt halvvägs in i mandatperioden finns det därför skäl att utvärdera hur det gått. 66 av 83 punkter som vi gick till val på ingick i överenskommelsen som låg till grund för det nya styret. I skrivande stund har över fyrtio punkter genomförts och ytterligare ett tiotal punkter är initierade.

Meritvärden och behörighet till gymnasiet har aldrig nått så högt och det finns ett tydligt kunskapsfokus i skolorna. Det råder höga förväntningar på alla elever - oavsett bakgrund. Lovskolan är utökad. Det finns numera också ett gemensamt skolvalssystem för kommunala skolor och friskolor.

Vi reformerar myndighetsutövningen gentemot företagare för att den ska bli bättre och mer serviceinriktad. Vi har sjösatt en tillväxtkommission och under året ska stadens näringslivsråd återstartas.

Kommunala ordningsvakter börjar nu patrullera i staden och det finns fler kameror på brottsutsatta platser. Hemlösheten är halverad och antalet skjutningar färre.

Det råder i dag högre aktivitetskrav när man får försörjningsstöd och försörjningsstödet är jämställt vilket innebär att det fördelas lika mellan två vuxna i hushållet i stället för att enbart tillfalla mannen. Demokratikravet på föreningar är skärpt och historiskt stora insatser mot antisemitism och hatbrott pågår nu. Även insatser för att fler tjejer ska ta del av och leda fritidsverksamheter är fler.

Malmö stad har tillsatt en äldreombudsman och nya tillgänglighetssamordnare. En teaterakademi i samarbete med Moomsteatern för Malmöbor med funktionsvariationer öppnas och handläggningstiderna inom LSS och personlig assistans är halverade. Dessutom är habiliteringsersättningen dubbelt så hög och bostadshyrorna inom LSS 24 procent lägre.

Antalet cykelvägar och andelen grönyta i nya detaljplaner har ökat. Ett samarbetsprojekt om möjligheten till koldioxidinfångning är initierat och solceller på industritak kan snart bli verklighet. Vidare är planeringen av Öresundsmetron och en tunnelbana som kopplas ihop med Köpenhamns metrosystem påbörjad. Malmö byggs högre, grönare och mer hållbart.

Vi gick till val med Alliansen som förstahandsalternativ men tydliggjorde också under valrörelsen att vi kan samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

När vi bildade styre med Socialdemokraterna var det ingen hemlighet att det finns frågor där båda parter behöver kompromissa. Vi hade till exempel gärna infört ökad valfrihet inom äldreomsorgen och möjliggjort nivågruppering i skolan. Det är fortfarande viktiga frågor som vi kommer driva i framtiden.

Överenskommelsen som ligger till grund för styret har hedrats och mycket har genomförts. Malmö är mer liberalt i dag men mycket återstår fortfarande att göra.

Fram till valet kommer vi fortsätta att staka ut en liberal väg. Liberalerna vill se ett internationellt Malmö med starka förbindelser till omvärlden. Vi vill se ett Malmö där varje skattekrona nyttomaximeras. Vi vill se ett mångfaldens Malmö som tar vara på samtliga Malmöbors potential.

Vi vill se ett Malmö där alla unga tar studenten och fler kommer i egen försörjning. Vi vill se ett Malmö där varje människa är fri att forma sin egen framtid. Liberalerna vill se ett Malmö som är möjligheternas stad för alla Malmöbor.


Roko Kursar, kommunstyrelsens vice ordförande och funktionsstödskommunalråd (L)
Sara Wettergren, skolkommunalråd (L)
Simon Chrisander, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och miljö (L)
Ewa Bertz, kommunalråd med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter (L)
Linda Eklund, ordförande Liberalerna Malmö


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE