Debatt

Vi har mer att lära om kvinnor och missbruk

Replik från Narkotikapolitiskt center om att dödligheten ökar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Förutom mer kunskap och en översyn av sjukvården inklusive hela vårdkedjan vill vi lyfta upp vikten av att få koll på överskrivningarna av läkemedel, detta då kvinnors dödlighet är förknippade med suicid och läkemedel. Replik från Peter Moilanen.
Förutom mer kunskap och en översyn av sjukvården inklusive hela vårdkedjan vill vi lyfta upp vikten av att få koll på överskrivningarna av läkemedel, detta då kvinnors dödlighet är förknippade med suicid och läkemedel. Replik från Peter Moilanen.

DEBATT

REPLIK. Vi välkomnar den rapport som Socialstyrelsen presenterat i Aftonbladet och delar i allt väsentligt det som står. Det är glädjande att den narkotikarelaterade dödligheten går ner bland män med djupt oroande att den ökat bland kvinnor.

Samtidigt som det är positivt att andelen som inom hälso- och sjukvården får eller söker vård för narkotikarelaterade problem och blandmissbruk den senaste tioårsperioden ökat med 40 procent, givet att antalet med problem inte ökat lika mycket, är det beklämmande att personer som finns inom vårdens kännedom ändå avlider.

Socialstyrelsen gjorde själva för något år sedan en samkörning av olika register och kom då fram till att ”…en mycket stor andel av de som avlidit i dödsfall […] har haft kontakt med den slutna eller specialiserade sjukvården.”

Det talar för att det inom sjukvården behöver göras en översyn inklusive hela vårdkedjan, där vi inte får glömma bort kvinnorna. Där är den pågående samsjuklighetsutredningen är en viktig pusselbit.

Vi frågade nyligen forskare, politiker och praktiker om varför de tror att dödligheten för kvinnor fortsätter öka när den går ner för män. Vi fick många olika svar men den generella bilden var att vi inte vet.

Att få kunskap om narkotikarelaterad dödlighet generellt och för kvinnor specifikt behöver därmed prioriteras, om vi på allvar ska få till effektiva insatser som kan leda till en minskad dödlighet.

Vi bad tidigare i år Socialstyrelsen att titta på den narkotikarelaterade dödligheten för första halvåret 2020, siffror som ännu inte publicerats. Vi ville se hur den pandemi vi befinner oss i påverkade dödligheten. Där ser vi en låg, men dock, nedgång för kvinnor mellan 2019 och 2020 från 75 till 70 döda.

Tyvärr ökar den för män. Hur pandemin påverkat oss behöver följas över tid.

Förutom mer kunskap och en översyn av sjukvården inklusive hela vårdkedjan vill vi lyfta upp vikten av att få koll på överskrivningarna av läkemedel, detta då kvinnors dödlighet är förknippade med suicid och läkemedel.


Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Vård & omsorg

LÄS VIDARE

DEBATT Missbruk slår hårdare mot svenska kvinnor

ÄMNEN I ARTIKELN

Vård & omsorg

Socialstyrelsen

Narkotika

Narkotikapolitiskt Center

Sjukvård

Läkemedel