Debatt

Nej SD, vi nekar inte människor akutvård

300 läkare och vårdpersonal: Ert samhälle är inte värdigt Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hela vårdyrket grundar sig i att alltid sätta patienten först, oavsett vem personen är eller varifrån den kommer, skriver 300 läkare och vårdpersonal.
Hela vårdyrket grundar sig i att alltid sätta patienten först, oavsett vem personen är eller varifrån den kommer, skriver 300 läkare och vårdpersonal.

DEBATT

SLUTREPLIK. Vi är många som oroas över situationen i vården. Vårdplatsbrist, långa väntetider, dålig arbetsmiljö, byråkrati och så vidare. I torsdags skrev 35 personer en debattartikel där de presenterar en central lösning på alla dessa problem: de vill begränsa vårdrätten till att enbart gälla svenska medborgare.

Förutom att 24 av de 35 personerna har förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna och således har en partipolitisk agenda med debattartikeln, så bygger den dessutom på väldigt märkliga argument.

”Det är en villfarelse att tro att Sverige kan erbjuda alla i hela världen obegränsad vård.” skriver de. Att likställa dagens lagstiftning med att ge hela världens befolkning vård i Sverige är varken rimligt eller ärligt.

Låt oss vara uppriktiga. Vi kommer aldrig att hamna i en situation där hela världens befolkning söker sig till Sverige för att få vård. Diskussionen kan inte ligga på den nivån utan måste utgå från verkligheten. I nuläget handlar det inte ens om 1 procent av världens flyktingar.  

Däremot är det viktigt att vi är tydliga med vad de realistiska konsekvenserna av Sverigedemokraternas och deras företrädares förslag faktiskt kan bli. Det vill säga ett samhälle och en sjukvård där vi som vårdgivare låter människor tillfogas skada eller dö i sjukdomar som kan botas med enkla medel. Det samhället är inte värdigt Sverige.

Befinner man sig i Sverige ska man också ha rätt till grundläggande vård, det är en princip som vi måste skydda.

Ett system som nekar vissa människor akutvård kommer inte skapa bättre arbetsmiljö för personer som arbetar i vården – snarare tvärtom. Hela vårdyrket grundar sig i att alltid sätta patienten först, oavsett vem personen är eller varifrån den kommer.

Vi ska absolut föra ett samtal om bristerna i vården, där flera olika förslag på lösningar kan bollas och testas. Men låt oss i så fall undvika enkla lösningar, syndabockar och förslag som enbart syftar till att göra frågan till en fråga om invandring.

Sjukvården anses vara den viktigaste valfrågan för svenska folket just nu. Låt oss behandla den med respekt!


Shayan Bukhari, läkarstudent
Charbél Talani, leg. läkare
Cecilia Nordius, ambulanssjuksköterska
Anders Hildén, överläkare
Kristina Bolme Kühn, sjuksköterska, Magister i Internationell hälsa, psykoterapeut
Peter Priftakis, Barnläkare
Jonas Lundquist, leg. sjuksköterska
Maria Åling, leg. sjuksköterska högskoleadjunkt
Hanna Körner, specialistsjuksköterska inom intensivvård
Gotte Ringqvist, barnläkare
Beroz Stenström, leg. läkare
Karin Sundkvist, sjuksköterska
Solmaz Shahi, leg sjuksköterska
Mats Hogmark, distriktsläkare
Karin Lindeberg, leg. sjuksköterska
Greta Schibbye, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom
Fredrik Löijerstam, distriktsläkare (regionpolitiker för Miljöpartiet)
Sara Törnquist, leg. barnmorska
Salah Gharib, läkarstudent
Charlotte Hermansson, leg. läkare, barnakuten
Hanna Persson, sjuksköterska
Anna Tapper, anestesi- och intensivvårdsläkare
John Svanberg, leg. sjuksköterska
Karin Ström, läkarstudent
Linda Engman, specialistsjuksköterska inom intensivvård.
Susanne Pettersson, leg sjuksköterska
Ahmed Khudhur, anestesi- och intensivvårdsläkare
Dilsa Celik, ST-läkare
Amer Jibran, undersköterska och läkarstudent
Niklas Bougt leg. sjuksköterska
Filippa Åkerman, undersköterska och läkarstudent
Anna Heidermark, sjuksköterska
Ida Nylander, leg. barnmorska
Nadia Mahmoud, läkarstudent
Anna Nordfjell, leg. barnmorska
Helena Hildenwall, ST-läkare pediatrik, forskare Global hälsa KI
Helena Forsén, leg. sjuksköterska
Vanessa Lemner, leg. sjuksköterska
Julia Jansson, distriktssköterska
Susanne Lilja Svallingson, intensivvårdssjuksköterska
Mira Magnusson, leg. sjuksköterska
Sara Ashour, leg sjuksköterska
Nathalie Johansson, leg sjuksköterska
Nadine Eriksson, leg. sjuksköterska
Karin Nordholme, leg läkare, anestesi-intensivvård
Marie Sundkvist, barnsjuksköterska
Anna Dalsten Hjort, leg. sjuksköterska
Febe Stenson, leg. sjuksköterska, vårdlärare
Ewa Agami, ST-läkare
Samuel Arthur Rhedin, AT-läkare
Angelika Lindroos, leg. sjuksköterska
Anna Drakenberg, specialistsjuksköterska inom intensivvård
Samuel Kvarnbrink, AT-läkare
Essi Heinonen, leg läkare, ST i barn- och ungdomsmedicin
Emma Färnström, barnsjuksköterska
Petra Lidbeck, leg. sjuksköterska
Mattias Ahlgren, leg. sjuksköterska och läkarstudent
Åsa Edergren, leg. läk, ST kirurgi
Kristoffer Olander, leg. sjuksköterska
Hanna Dubois, leg. sjuksköterska
Christina Gyllenhammar Kilander, ST-läkare pediatrik
Linnéa Vahlberg, leg. sjuksköterska
Sara Karim, leg. sjuksköterska
Sofie Guldbrand, specialistsjuksköterska barn & ungdom
Henok Admassu, läkarstudent
Anders Solberg, leg. sjuksköterska
Carina Uhl, barnläkare
Maciel Flink, leg. sjuksköterska
Michaela Franzén Malmros, underläkare
John Tivenius, leg. sjuksköterska
Esther Rooth, specialistsjuksköterska barn/ungdom
Henrietta Olestad, leg. sjuksköterska
Jona Elings Knutsson, leg. läkare, ST obstetrik och gynekologi
Marianne Berg, bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Noni Wadström, barnläkare
Greta Kvarnflod Nyström, leg. specialistsjuksköterska
Maja Fernaeus, leg sjuksköterska
Anna-Karin Johansson, ST-läkare kardiologi
Carin Joelsson, överläkare ASIH Stockholm Norr
Petter Lindhagen, leg. sjuksköterska
Mikaela Dolk, leg läkare, ST barn- och ungdomsmedicin
Max Grönholdt Klein, AT-läkare
Monika Lindqvist, psykiatrisjuksköterska
Susanna Charboti, läkarstudent och ordförande Vård på Centralen
Ulf Kläppe, ST-läkare neurologi
Erik Nyberg-Bååth, specialistläkare anestesi och intensivvård
Pauline Hyttner, AT-läkare
Julia Bell, ST-läkare PMI Solna
Shirin Nestani, leg. distriktssköterska
Greta Mirzaoff, ST-läkare, neurologi
Gita Lioufas, undersköterska
Loren-Denisse Arriagada, undersköterska
Carina Hägglund, specialistläkare inom kardiologi
Kajsa Dizon, barnmorska
Mimmi Gummesson, ST-läkare kardiologi
Catrin Skoogh, barnmorska
Sarah Moberg Lidman, specialistsjuksköterska inom anestesi
Ivan Kmezic, ST-läkare i neurologi
Frida Sånefjäll, ST-läkare i akutsjukvård
Mina Voghera, ST-läkare
Olivia Åhlund, leg. sjuksköterska
Anna Jansson, överläkare
Rebecka Liljeberg, ST-läkare internmedicin
Niklas Ergardt, sjuksköterska
Azize Yildirim, leg. sjuksköterska
Mira Stenberg Santesson, leg. sjuksköterska
Camilla Ekström, leg. barnmorska
Katarina Baricevic, leg. sjuksköterska
Ida Söderquist, specialistsjuksköterska psykiatri
Annelie Drevstam Norling, leg. sjuksköterska
Fanny A. Hart, leg. sjuksköterska
Åsa Nordström, leg. sjuksköterska
Bahar Kiasat, ST-läkare Barn
Ubah Hassan, undersköterska
Anna-Lotta Öjerskog, specialistläkare anestesi och Intensivvård
Maxine Hyttner, läkarstudent
Johanna Lönn, specialistsjuksköterska akutsjukvård
Victoria Pulsford, specialistsjuksköterska iva
Jenny Körlin, ST-läkare intern- och lungmedicin
Hanna Hobell, ST-läkare pediatrik
David Jansson, leg. sjuksköterska
Gabriel Riva, specialistläkare
Karin Sjöberg, ST-läkare pediatrik
Agnes Linnér, barnläkare
Jan Stenberg, spec allmänmedicin
Nicholas Kristiansson, specialistsjuksköterska inom intensivvård
Felicia Håkansson, ST-läkare i Kardiologi
Bita Eshraghi, specialistläkare obstetrik & gynekologi
Siraad Farah, leg. sjuksköterska. Specialistsköterska inom akutvård
Anna Magdesjö, barnsjuksköterska
Elina Ahlborg, ST-läkare psykiatri
Karin Wikander, läkarstudent
Anja Westman, ST-läkare akutsjukvård
Sanna Norén, ST-läkare
Jessica Zhang, läkarstudent
Awat Fili, läkarstudent
Carina McDougall, leg. läkare
Cecilia Arfwedson, bitr överläkare, anestesi och intensivvård
Lars Rune, specialistläkare kardiologi
David Gaharia, vårdbiträde
Magnus Byröd, ST anestesi och intensivvård
Andreas Andersson, överläkare, barnanestesi- och intensivvård
Emma Lindberg Nilsson, sjuksköterska
Lovisa Krantz, underläkare
Maria Ljung, leg. sjuksköterska
Carmen Hansen-Fure, leg. barnmorska
Fariha Qureshi, ST-läkare neurologi
Susanne Krendel, barnmorska
Beatrice Blanco, farmaceut     
Christian Kampmann, infektionsläkare
David Söderlund, sjuksköterska
Marie Rollman, intensivvårdssjuksköterska
Emilia Sundberg, leg. intensivvårdssjuksköterska
Sepideh Ghasemi, leg. barnmorska
Johannes Asplund, ST-kirurgi
Anna Karin Ahlsén, spec. obstetrik och gynekologi
Fatimah Honkanen, undersköterska
Jonas Carlsson, leg. sjuksköterska
Moa Ekman, leg. barnmorska
Martin Höjman, leg. sjuksköterska
Johan Thermaenius, specialistsjuksköterska intensivvård
Ilsa karlsson, leg. sjuksköterska
Eva-Maria Larsson, leg. sjuksköterska
Solveig Trapp, distriktssköterska
Kajsa Ådahl, sjuksköterska och folkhälsovetare
Akil Awad, ST-läkare SÖS
Kristina Rose, barnmorska
Farzaneh Hamzei, AT-läkare
Sarah Hamzei, läkarstudent
Maria Schütz, sjuksköterska
Anna Leijon, leg. sjuksköterska
Ulrica Storbacka, intensivvårdssjuksköterska
Oskar Jurell, leg. barnmorska
Nasim Hanie Hoseini, ST-läkare BUP
Emma Sildén, leg. sjuksköterska
Maja Karlsson, specialistsjuksköterska barn och ungdom
Elena Palleri, barnläkare
Maria Ingemarsson, leg. sjuksköterska
Sara Törnquist, leg. barnmorska
Robert Ivic, anestesisjuksköterska, doktorand inom prehospital akutsjukvård
Ola Håkansson, leg. sjuksköterska
Markus Larsson, leg. sjuksköterska
Mats Christiansen, leg. sjuksköterska, universitetsadjunkt och doktorand
Karin MacDougall, läkarsekreterare
Karin Bergman, sjuksköterska
Veronica Danielsson, leg. sjuksköterska
Mikaela Ericson Evensen, leg. sjuksköterska
Anna Tuvestad, leg. sjuksköterska
Anna Jonsson, leg. sjuksköterska
Henrietta Bäckström, specialistsjuksköterska inom akutsjukvård
Elin Vinterhed, leg. sjuksköterska
Agneta Lenander, sjuksköterska (sjukvårdspolitiker Skåne för V)
Ida-Johanna Lundqvist, sjuksköterska ASIH
Ida Aghamn, ST-läkare barnmedicin
Gabriella Innerstedt, leg sjuksköterska, spec. neurologi och geriatrik
Amali Benzeguir, leg. sjuksköterska och barnmorskestud.
Katrin Klasa, barnmorska
Hannes Lundholm, AT-läkare
Emma Bendz, ST-läkare i akutsjukvård och internmedicin
Ann-Sofie Pesonen, AT-läkare
Linus Kullänger, läkarstudent, ordförande för Språk i vården
Johan Sand, leg. specialistsjuksköterska anestesi, intensivvård
Petra Um-Bergström, barnläkare, neonatolog
Emmy Wakäng, leg. sjuksköterska
Marie Möllersten, leg. sjuksköterska
Lovisa Kasström, ST-läkare i allmänmedicin, Stockholm
Lena Kullman, leg. sjuksköterska och VUB intensivvård
Peter Stålmarck, specialistsjuksköterska
Nina Milerad, specialistläkare
Jesper Eriksson, specialistläkare
Salim Tamimi, ST-läkare
Zeudi Altamirano, leg. sjuksköterska
Albert Dufberg, leg. sjuksköterska
Karin Isaksson, specialistläkare kirurgi
Markus Krantz, läkarstudent
Vilhelm Hjälte, läkarstudent
Anna Wejkner, AT-läkare
Cecilia Dagerskog, leg. läkare
Mariam Barhoon, specialistsjuksköterska, intensiv
Johanna Wohlin, AT-läkare
Marie Smedberg, ST-läkare
Karin Beck-Friis, leg. sjuksköterska
Ludvig Asklöf, Leg. Specialistsjuksköterska anestesi
Eva Höglund, specialistsjusköterska
Farida al-Jeddahwi, leg. sjuksköterska
Klara Schalling, läkarstudent
Isabella Vilkkavaara, läkarstudent
Hana Awil, AT-Läkare
Anna Blideman, sjuksköterska
Martin Östberg, ST-läkare akutsjukvård
Daniel Wihlén, leg. sjuksköterska och medmänniska
Olga Axell, läkarstudent
Linnéa Smedler, leg. sjuksköterska
Jason Murphy, leg. sjuksköterska
Marie Jubran Leksell, specialistläkare i ortopedi
Erik Amnö, ST-läkare
Ann-Sofie Pesonen, AT-läkare
Marika Strindberg, Barnläkare
Martha Nelson, leg. sjuksköterska
Annica Nordholme, leg. sjuksköterska
Sanna Norén, ST-läk
Julien Roux, specialistläkare
Suna Eriksson, leg. sjuksköterska
Babak Shamsipoor, ST-läkare
Katja Raetz, specialistsjuksköterska och förtroendevald
Rouzbeh Kiasat, specialistläkare
Morteza Nasari, leg. sjuksköterska
Johan Attfors, läkarstudent
Alvaro Fraygola, leg. röntgensjuksköterska.
Catherine Jimenez, intensivvårdssjuksköterska
Ulrika Ström, barnsjuksköterska
Malin Nilsson, specialistsjuksköterska intensivvård
Sofia Eriksson, leg. sjuksköterska
Therese Lundén, leg. sjuksköterska
Moa Lindeberg, leg. sjuksköterska
Päivi Vilkkavaara, specialistsjuksköterska
Jessica Svefors, leg. läkare
Nina Bromæus, leg. sjuksköterska
Line Lodding, leg. sjuksköterska
Anna Wråke, specialistläkare onkologi
Micael Ringblom, leg. sjuksköterska
Siri Carpelan, leg. sjuksköterska.
Anna-Clara Ernberg, leg sjuksköterska
Alina Dahl, leg. sjuksköterska
Antonia Rosencrantz, specialistsjuksköterska anestesi
Agnieszka Kesy, leg. sjuksköterska
Anna Jansson, leg. sjuksköterska
Rrezarta Rama, läkarstudent
Elham Ghaffari, läkarstuderande
Therese Österberg, specialistsjuksköterska psykiatri
Lovisa Brodin, ST-läkare
Ulrika Hillerdal, specialistsjuksköterska barn och ungdom
Pirkko Ekroth, leg. sjuksköterska
Anneli Johansson, leg. sjuksköterska
Lina Lindroth, leg. sjuksköterska
Liv Söderlund, leg. sjuksköterska
Jan Orrghen, leg. sjuksköterska
Karin Ohlson, ST-läkare anestesi och intensivvård
Anna Marta Linder, sjuksköterska
Maria Berner, specialistsjuksköterska barn/ungdom
Pia Dijkgraaf, specialistläkare
Johan Thorssin, leg. specialistsjuksköterska
Michaela Luthman, överläkare
Shina Kamran Hag, ST-läkare akutsjukvård
Siri Göransson, sjuksköterska
Lisa Rydell, anestesisjuksköterska
Sam Skarsgård, ST-läkare
Åsa Frank, anestesisjuksköterska
Emma Hernström, ST-läkare akutsjukvård
Jessica Sundberg, leg. sjuksköterska
Helga Petrini, leg. sjuksköterska
Carina Hansen, leg. sjuksköterska
Christer Nilsson, ST-läkare
Caroline Amoding, leg. sjuksköterska
Susanne Wensmark, undersköterska
Fridrik Thor Sigurbjörnsson, specialistläkare.
Olle Bjerin, barnläkare
Sofia Holmberg, leg. sjuksköterska
Senai Netzereab, läkarstudent
Anton Gyllin, leg. sjuksköterska
Tanya Stange, leg. sjuksköterska


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i vården

LÄS VIDARE

DEBATT. SD kan aldrig bli ett parti för oss i vården

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i vården

Vård & omsorg

Sverigedemokraterna