Vi har misslyckats med flyktingarna

Europaparlamentets talman: Tiden är inne att fatta beslut om ett enat Europa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2017-06-21

Under de kommande åren riskerar vi att mötas av större migrationsströmmar än någonsin tidigare, främst från Afrika söder om Sahara – och vi måste verka på flera fronter, skriver Antonio Tajani, Europarlamentets talman.

DEBATT. Hanteringen av migrationsströmmarna är en av de frågor som oroar medborgarna mest, visar Europaparlamentets senaste Eurobarometerundersökning.

Sedan mer än tio år tillbaka – med det instabila läget i Syrien och Libyen – har medierna målat upp en katastrofal bild av situationen. Bland annat med bilder från båtkatastrofer i Medelhavet, döda barn som spolas upp på stränder. Europa uppfattas ofta som kraftlöst, till och med likgiltigt, inför denna tragedi och inför den växande rädslan från våra medborgare som känner sig angripna.

Eurobarometerundersökningen visar att den breda majoriteten av medborgarna är övertygade om att svaret på hur vi ska hantera flyktingströmmarna stavas ett enat Europa. Men vi får inte längre svika er.

Det står helt klart att det befintliga systemet för ansvarsfördelning innebär ett misslyckande. Under 2015 och 2016 inkom omkring 2,5 miljoner asylansökningar till EU. Enligt de nuvarande bestämmelserna ska Italien och Grekland, då de är första ankomstländer, behandla dessa ansökningar. Det är djupt orättvist att lägga över detta ansvar på ett litet antal länder.

Att lägga över ansvaret för denna allvarliga orättvisa på Europa är inte schysst. Kommissionen har föreslagit en djupgående reform av asylrätten, som parlamentet förväntas godkänna före sommarens slut, varvid den ska förstärkas.

Det handlar om att automatiskt omfördela de asylsökande från de mottagarländer som tar emot för många ansökningar och om att göra asylkriterierna enhetliga i hela EU. Det är oacceptabelt att det inte finns en gemensam EU-förteckning över länder som betraktas som ”säkra” för asylansökningar.

I väntan på denna reform har det beslutats om ett tillfälligt system som syftar till att omfördela 160 000 asylsökande från Italien och Grekland till alla medlemsländer. Mot bakgrund av att vissa länder vägrar att uppfylla sina skyldigheter, har Europaparlamentet i en resolution som antogs i maj begärt att kommissionen ska agera. På grundval av detta inledde EU:s verkställande organ för några dagar sedan överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som inte har uppfyllt kraven.

Under de kommande åren riskerar vi att mötas av större migrationsströmmar än någonsin tidigare, främst från Afrika söder om Sahara.

Vi måste verka på flera fronter.

Det gäller att stärka kontrollen av de yttre gränserna och förse den europeiska kust- och gränsbevakningen med fler verktyg och resurser. Vi måste också ingå ett nytt partnerskap med Afrika, som inte endast ser till de utmaningar som vi står inför, utan även Afrikas stora tillväxtmöjligheter. Vi får inte lämna Afrika i händerna på Kina.

Vi måste verka för utbildning och laglig rörlighet, med kvoter för afrikanska studenter, forskare och arbetstagare. Inom ramen för detta kan vi ta fram mer effektiva avtal om återsändanden. Tillsammans med FN:s byråer kan vi få möjligheten att inrätta mottagningscentrum söder om Sahara.

Europa bör ha en tillräcklig budget både för gränskontroll och för utvecklingsfonden för Afrika. Snart kommer EU att ge grönt ljus för en fond som mobiliserar mer än 40 miljarder euro för investeringar.

I dag, dagen efter Världsdagen för flyktingar, håller jag ett evenemang som samlar EU-institutionernas ledare och andra aktörer inom migrationspolitiken. I morgon kommer invandring och asyl att stå på Europeiska rådets dagordning. I mitt tal till Europeiska rådet vill jag sända ut ett klart och tydligt budskap: Tiden är inne att fatta beslut, att ge svar åt våra medborgare som vill se en union som kan skydda dem och hävda sina egna värderingar.

Antonio Tajani

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.