Fackets krav hotar ditt jobbmål, Löfven

Debattörerna: Allmän visstid har ökat nyanländas chanser till fast tjänst

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen kommer varken lyckas korta nyanländas väg till arbete eller uppfylla målet om EU:s lägsta arbetslöshet om allmän visstid förbjuds, skriver Patrik Karlsson och Niklas Beckman på Svenskt Näringsliv.

Foto: Johnér

DEBATT. Regeringen kommer varken lyckas korta nyanländas väg till arbete eller uppfylla målet om EU:s lägsta arbetslöshet om allmän visstid förbjuds.

Dryga 1,1 miljoner jobb har skapats åt arbetslösa personer genom en allmän visstidsanställning sedan 2007. Särskilt viktiga har visstidsanställningar varit för att öka utrikes föddas jobbchanser. Ett förbud skulle drabba dem särskilt hårt.

Allmän visstidsanställning infördes i LAS 2007 för att förenkla hanteringen av tidsbegränsade anställningar och att öka jobbchanserna för arbetslösa. Förändringen genomfördes av alliansregeringen och föregicks av ett snarlikt förslag från Socialdemokraterna något år tidigare. Partiet har nu svängt och vill, efter starka påtryckningar från LO, avskaffa allmän visstid.

I rapporten ”Alva öppnar dörren” presenterar vi nya data från SCB som visar att den allmänna visstidsanställningen har ökat arbetslösas chanser att hitta ett jobb, och att visstidsanställningar särskilt har ökat chanserna till tillsvidareanställning för utrikes födda.

Varje kvartal går 30 000 personer i åldrarna 20–64 år från arbetslöshet till en allmän visstidsanställning. Sedan 2007 rör det sig om drygt 1,1 miljoner anställningar. Fler arbetslösa får arbete genom en allmän visstidsanställning än genom vikariat och provanställning tillsammans.

Under samma period har drygt 900 000 fasta anställningar skapats via allmän visstidsanställning. Det är vanligare att personer som har en allmän visstidsanställning går vidare till ett fast jobb, än för de med en provanställning eller ett vikariat.

Rapporten visar att de positiva effekterna på utrikes föddas etablering är stora. Utrikes födda har betydligt lägre chanser (16 procents chans varje kvartal) att lämna arbetslöshet än inrikes födda (26 procent). Ser vi till de som redan har en tidsbegränsad anställning är skillnaderna nästa utraderade.

Chansen att gå till ett fast jobb är 12 respektive 11 procent för inrikes respektive utrikes födda och risken att bli arbetslös är 7 respektive 8 procent. Tidsbegränsade anställningar har en stark och mycket viktig effekt för utrikes föddas jobbchanser, vilket är i linje med slutsatserna i Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport från februari 2017.

Tidsbegränsade anställningar, och i synnerhet allmän visstidsanställning, har ofta kritiserats av fackliga organisationer. Facken har hävdat att visstidsjobben tränger undan fasta jobb, att arbetsgivare slentrianmässigt anställer på visstid och att visstidsjobben inte skulle vara en språngbräda till fasta jobb.

Förankringen i fakta och statistik har många gånger varit mycket bristfällig. För många företag är tidsbegränsade anställningar viktiga. I en nyligen genomförd enkät riktad till våra medlemsföretag anger tre av fyra företagare att ett slopande av allmän visstidsanställning skulle påverka deras möjligheter att anställa negativt.

Ett avskaffande skulle inte leda till att företagen skulle tillsvidareanställa fler. Tvärtom skulle resultatet bli att företagen tvingas tacka nej till order, fler arbetade timmar för befintlig personal, ägare och ledning samt sämre service till kunder och gäster.

Allmän visstidsanställning hjälper arbetssökande till arbete och leder till ett fast jobb för många varje år. Reformen har blivit en jobbsuccé som kan hjälpa regeringen att nå sina mål och att förbättra integrationen. Väljer S att gå vidare med förslaget att avskaffa anställningsformen vore det ett hårt slag för arbetslösa och utrikes födda.


Patrik Karlsson
Niklas Beckman


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: