ÅSIKT

Så här kan vi stoppa tvångsäktenskapen

SD: Lär av Danmark – ingen under 24 år ska få uppehållstillstånd på grund av giftermål

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: MAGNUS WENNMAN
Om det vore så väl att tvångsäktenskapen upphört efter lagskärpningen hade allt varit frid och fröjd. Sanningen är dock den motsatta, skriver Mikael Eskilandersson.
DEBATT

DEBATT. Det är nu dags att ta nästa steg i kampen mot tvångsäktenskap och för ett jämställt samhälle även för vår befolkning med invandrarbakgrund.

På senare år har tvångsäktenskap visat sig vara ett växande problem i Sverige. Därför skärptes 2014 lagen och ett nytt brott, äktenskapstvång, infördes – men sedan hände inte mycket. Ett år senare hade fortfarande ingen dömts för det nya brottet trots att åklagare och polis fått in ett flertal anmälningar och än fler misstankar om brott.

Om det varit så väl att denna typ av brottslighet upphört hade allt varit frid och fröjd. Sanningen är dock den motsatta.

Så småningom hamnade till slut ett fall av äktenskapstvång i domstol tack vare en ung kvinnas mod att trotsa sin familj – och bevisen höll. Fallet handlade dock om mer än äktenskapstvång då två gärningsmän stod åtalade för bland annat frihetsberövande, rån och misshandel av den unga kvinnans pojkvän i Sverige.

Fallet överklagades först till hovrätten, som den 6 oktober förkunnade att fadern, som var den enda av gärningsmännen som dömdes för äktenskapstvång, fick ett års fängelse mer än den andra gärningsmannen, som inte alls var inblandad i själva äktenskapstvånget.

Därefter överklagades domen till högsta domstolen, där den inte fick prövningstillstånd. Det betyder att det nu finns en prejudicerande dom i hovrätten som säger att äktenskapstvång ger cirka ett års fängelse.

Detta är fruktansvärt lågt i förhållande till gärningen och knappast vad man förväntar sig med tanke på brottets art och brutalitet.

Tanken med att ha en egen brottsbenämning, äktenskapsbrott, borde vara att åklagaren ska slippa bevisa alla de andra brott som äktenskapstvång normalt innehåller, som olaga tvång, olaga hot och våldtäkt. Man kan förutsätta att en kvinna som egentligen inte vill gifta sig, inte heller vill delta under bröllopsnatten, vilket i praktiken innebär att våldtäkt, som ger minst två års fängelse, ingår i äktenskapstvång.

Att själva ”våldtäkten” inte lyfts ut och läggs till i det aktuella fallets brottsrubricering beror nog på flera aspekter, främst att det inte är olagligt att ha sex med sin fru mot hennes vilja i hemlandet och att Sverige tillämpar ”dubbel straffbarhet”.

Sverigedemokraterna vill, förutom att höja straffet för äktenskapstvång rejält, också införa en 24-årsregel enligt dansk modell.

Det är en regel i den danska utlänningslagen som förhindrar att personer under 24 år utnyttjas för att, genom äktenskap, ge någon uppehållstillstånd. Regeln hindrar inte att någon ingår äktenskap utan endast att det leder till uppehållstillstånd i Danmark.

Kraven för att ett äktenskap ska leda till uppehållstillstånd i Danmark är inte enbart att båda parter ska vara över 24 år utan det ställs även krav på att den samlade anknytningen till Danmark ska vara större än till något annat land. Den partner som har dansk anknytning måste också ha ordnad ekonomi samt tillräckligt stor bostad.

Sverigedemokraterna vill att Sverige genomför en liknande reglering som nu funnits i Danmark sedan 2002 och som där visat sig fungera mycket bra. I Danmark har man sett flera positiva trender som hänvisas till denna regel.

Unga, framför allt flickor med invandrarbakgrund, utbildar sig längre och har lättare att bli en del av det danska samhället när pressen från släkt och familj, att gifta sig för att ge någon släkting eller vän uppehållstillstånd, minskar.

Därmed blir dessa unga mer självständiga och bättre integrerade i det danska samhället. Sverigedemokraterna ser ingen anledning till varför inte ett likande regelverk skulle ge samma positiva effekter i vårt land.


Mikael Eskilandersson


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM