Inför förbud mot att sälja fossila bränslen

Naturskyddsföreningen: Beroendet måste brytas – sätt gränsen vid 2030

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Naturskyddsföreningen anser att ett förbud mot försäljning av bensin och diesel och ett förbud för industrin att använda fossil energi till år 2030 både är nödvändigt och fullt möjligt att genomföra, skriver Johanna Sandahl.
Naturskyddsföreningen anser att ett förbud mot försäljning av bensin och diesel och ett förbud för industrin att använda fossil energi till år 2030 både är nödvändigt och fullt möjligt att genomföra, skriver Johanna Sandahl.

DEBATT. Förbjud försäljning av bensin och diesel till 2030. Förbjud industrin att använda fossil energi till 2030.

Vi befinner oss mitt en klimatkris och de fossila utsläppen måste ner till noll. Förbud är en nödvändig åtgärd för att vända utvecklingen och ta oss ur vårt beroende av fossila bränslen.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle måste ta ordentlig fart omedelbart om de allt värre konsekvenserna av klimatkrisen ska kunna undvikas. Det är bråttom.

Redan i dag syns klimatförändringens effekter tydligt, med värmeböljor, stigande havsyta, förändrade ekosystem och minskade skördar.

För att stoppa klimatförändringen måste utsläppen från fossila bränslen minska radikalt och det behövs en tydlig politisk riktning.

Sverige har genom Parisavtalet åtagit sig att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader, eller åtminstone under 2 grader. För att Parisavtalet ska nås finns det en absolut gräns för hur mycket koldioxid som kan släppas ut i atmosfären.

Det går inte att komma runt den gränsen med annat än konkreta åtgärder – de faktiska utsläppen måste ner. Det går inte att förhandla med klimatet.

Vårt samhälle är i dag helt beroende av fossila bränslen inom så gott som samtliga sektorer, ett beroende som måste brytas.

Det behövs en tydlig riktning och signal för att omställningen till ett nytt samhälle utan fossil energi ska kunna gå mycket snabbare än den gör i dag.

Det handlar om allt från effektivare transporter och industriprocesser till ändrade konsumtionsvanor och att elektrifieringen ska ta fart.

Det är en stor samhällsomställning där både stad och landsbygd måste anpassas till ett liv utan fossila bränslen. För att komma dit krävs förutom en tydlig riktning även riktade stöd och satsningar.

Naturskyddsföreningen anser att ett förbud mot försäljning av bensin och diesel och ett förbud för industrin att använda fossil energi till år 2030 både är nödvändigt och fullt möjligt att genomföra.

De klimatmål och de ekonomiska styrmedel som hittills dominerat för att komma till rätta med klimatförändringarna räcker inte till.

Enligt Naturskyddsföreningen finns det även legala möjligheter att genomföra ett nationellt förbud mot fossila bränslen inom EU.

Med ett fossilförbud skapas den tydlighet och förutsägbarhet som gör att investeringar och beslut kan påverkas i rätt riktning.

Klimatfrågan handlar till syvende och sist om att vi måste sluta använda fossila bränslen, och utsläppsutrymmet för koldioxid är snart slut. Ju längre tid det går innan omställningen tar fart, desto snabbare måste den ske och desto dyrare blir den.

Det är inte första gången som fossila bränslen förbjuds. Finland har infört ett förbud mot att använda kol i energisektorn från 2029, liknande lagar har antagits i Frankrike och Nederländerna.

Ett fossilförbud skulle minska utsläppen kraftigt, vilket gör att Sverige kan nå Parisavtalets mål och samtidigt bli världens första fossilfria välfärdsland. Ett fossilförbud ligger också i linje med klimatkonventionens princip om att rika länder har ett större ansvar i omställningen.

Sverige har alltså både en möjlighet och en skyldighet att genomföra kraftfulla åtgärder och bidra till att stoppa klimatkrisen. Genom ett förbud kommer Sverige både att leda omställningen och påverka övriga EU och världen att sluta använda fossila bränslen.

Det är dags för Sverige att förbjuda fossila drivmedel. Omställningen måste börja nu.


Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE