Vi i Malmö behöver en bostadspolitik för alla

Katrin Stjernfeldt Jammeh: Vi vill se en blocköverskridande överenskommelse

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bostäderna blir allt mer oåtkomliga för låg- och medelinkomsttagare. Hyresnivåerna i nyproduktionen ligger långt över vad många hushåll klarar att betala. Problemet förstärks när även det gamla beståndet rustas upp så att hyrorna höjs, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
Bostäderna blir allt mer oåtkomliga för låg- och medelinkomsttagare. Hyresnivåerna i nyproduktionen ligger långt över vad många hushåll klarar att betala. Problemet förstärks när även det gamla beståndet rustas upp så att hyrorna höjs, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

DEBATT. Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. Bara i fjol blev vi drygt 5 600 fler Malmöbor. Allt fler, inte minst företag, lockas till Malmö av befolkningens mångfald i kombination med stadens geografiska läge och närhet till kontinenten. Här finns ett rekordstort utbud av arbetsplatser, flera universitet och högskolor på kort avstånd och ett myllrande rikt förenings- och kulturliv.

Alla dessa nya Malmöbor behöver någonstans att bo. Under 2018 färdigställdes också rekordmånga nya bostäder i staden. Särskilt glädjande är att det nu också byggs och rustas upp bostäder inte bara i de mer välbärgade områdena, utan i alla delar av Malmö – även där det i princip inte har investerats sedan miljonprogrammen byggdes.

Men när bostaden är en vara på en marknad styrs utbudet av efterfrågan, snarare än av människors faktiska behov. I Malmö, där många lever med knappa ekonomiska marginaler, leder det till en brist på bostäder som vanligt folk har råd med.

Att människor har en bostad är centralt för att få bukt med andra problem i samhället, såsom otrygghet, arbetslöshet och skolsegregation. Runt om i världen, och allra mest akut i stora städer, hotar bristen på social bostadspolitik fortsatt sammanhållning, tillväxt och välfärd.

Bostäderna blir allt mer oåtkomliga för låg- och medelinkomsttagare. Hyresnivåerna i nyproduktionen ligger långt över vad många hushåll klarar att betala. Problemet förstärks när även det gamla beståndet rustas upp så att hyrorna höjs. I spåren av denna utveckling följer hemlöshet, trångboddhet, svartkontrakt och social misär, och att allt större grupper stängs ute.

Från kommunledningen i Malmö vill vi därför se en stabil, blocköverskridande överenskommelse i riksdagen på bostadsområdet. Vi vill att regeringen tillsätter en statlig social bostadsutredning. Den kan ligga till grund för en sammanhållen nationell bostadspolitik som kopplar samman arbetsmarknad, bostadsmarknad och nya grepp kring finansieringsmodeller för nyproduktion.

Allt fler Malmöbor utan särskild social problematik tvingas söka sig till socialtjänsten för att få hjälp med tak över huvudet. Sverige kunde länge stoltsera med att bostaden betraktades som en grundmurad social rättighet; försörjningsstödet ska inte och kan inte vara vårt huvudsakliga verktyg för att förverkliga den rättigheten.

Samtidigt kan Malmö och andra städer i liknande situation inte vänta. Därför har vi i kommunledningen, som första stad i Norden, beslutat oss för att ansluta oss till FN-initiativet The Shift. Tillsammans med städer som Barcelona, Berlin, New York ställer vi oss bakom kravet på perspektivskifte: att bostaden ska ses som en social rättighet istället för en handelsvara. Vi ser staden som en demokratisk arena som ska planeras med – och för – de människor som bor, besöker och verkar i den.

Vi ser att det offentliga, näringslivet, akademin och ideella aktörer måste hjälpas åt för att vända utvecklingen. Av tidigare erfarenhet vet jag vilken kraft som skapas när städer går samman för att ta sig an viktiga samhällsproblem. Därför kommer Malmö att arbeta stenhårt för att sätta bostadsfrågan högt på dagordningen både i de globala nätverk av städer där vi finns representerade, men också nationellt och lokalt.

För att få bättre kunskap, beslutsunderlag och kloka förslag på lösningar tänker vi tillsätta en expertgrupp för bostadsfrågor. Min ambition är den ska ha en bred sammansättning av kunniga personer från akademi, näringsliv och det offentliga.

Sverige är i stort behov av en nationell samling kring en långsiktig, kraftfull statlig bostadspolitik – det som Sverige en gång i tiden var världsmästare i. Vi kan bli det igen.


Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE