Debatt

SD är den svenska modellens sista hopp

Jimmie Åkesson: Ett anständigt arbetarparti uppträder inte som dagens socialdemokrater

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det krävs ett gediget och robust värn mot Socialdemokraterna och andra vänsterliberaler som bedriver en arbetarfientlig politik, skriver Jimmie Åkesson.
Det krävs ett gediget och robust värn mot Socialdemokraterna och andra vänsterliberaler som bedriver en arbetarfientlig politik, skriver Jimmie Åkesson.

DEBATT

DEBATT. I dag, på första maj, samlas vänsterpartierna för att fira arbetarrörelsens dag. Fanorna är dock inte lika många som förr. Vänstern i allmänhet och Socialdemokraterna i synnerhet har förändras genom åren, och är inte längre de arbetarpartier de en gång var.

I EU har Socialdemokraterna aktivt röstat för en politik som på flera punkter riskerar att urholka den svenska modellen och därmed försämra arbetarnas villkor i Sverige. Detta trots att Socialdemokraterna själva erkänt riskerna och tidigare beskrivit utvecklingen som ”oacceptabel”. Så uppträder inte ett anständigt parti. Och så uppträder i synnerhet inte ett arbetarparti.

Sverige byggdes starkt i myllan av kreativitet, engagemang och hårt arbete. Devisen ”gör din plikt kräv, din rätt” symboliserar den strävsamhet och sammanhållning som ligger till grund för själva kärnan i det svenska nationsbygget.

Det var utifrån dessa premisser som Socialdemokraterna växte till en inflytelserik politisk kraft. Med ledare som Hjalmar Branting, Per-Albin Hansson och Tage Erlander pressade man på för gradvisa förändringar som kom arbetarna till godo. I dag är allt förändrat.

Socialdemokraterna driver nu aktivt en politik som försämrar för svenska arbetare. Medan miljarder spenderas på diverse särlösningar – kopplade till den ansvarslösa invandringspolitiken – har svenska äldre och sjuka fått stå vid sidan om.

Man har stillasittande fått se på, medan den socialdemokrati som bildades som ett värn för deras rättigheter, monterat ned just densamma. Vi ser bland annat skattehöjningar på drivmedel, vilket gör det dyrare att ta sig till jobbet. Något som främst drabbar människor på landsbygden med små marginaler.

Även brustna löften vad det gäller vårdköer, vilket gör att tillgängligheten till vård har minskat. Nedskärningar på polisen, vilket leder till ökad otrygghet.

Detta sker samtidigt som man med hjälp av andra vänsterliberaler driver igenom stora skattesänkningar för de som tjänar allra mest. Det är i alla dess delar ett svek.

Parallellt som S sänker skatten för de som tjänar allra mest och skär ned på välfärden i Sverige medverkar partiet även aktivt till att driva svensk arbetsrättslagstiftning i en mer överstatlig riktning.

Stefan Löfvén har en övertro på vad byråkrater i Bryssel kan och vet om villkoren för svenska arbetare. Maktförskjutningen som S villigt ställer upp på kommer att ge försämrade möjligheter att värna den svenska modellen.

Som exempel har Socialdemokraterna medverkat till en skarp lagstiftning som generellt minskar parternas avtalsfrihet, samt ställt sig positiva till en gemensam arbetsmyndighet för hela EU. Man ger även sitt stöd till att – inom EU - lagstifta om vilka arbetsvillkor som skall gälla i Sverige.

Det är uppenbart att den övergripande planen är att ge EU total makt över arbetsrätten. Dessa åtgärder leder till ökad överstatlighet, mer makt till Bryssel och är ett slag i ansiktet på svenska arbetare.

I ljuset av ovanstående är det tydligt att Sverigedemokraterna står kvar som den svenska modellens sista bastion. Vi är det enda partiet som på riktigt, i praktisk handling, värnar arbetarnas villkor i Sverige. Vi är och förblir en folkrörelse som spunnits ur tilltron till människors förmåga, lojalitet och strävsamhet.

För oss kommer våra medborgares väl och svenska arbetarnas villkor gå före miljardsatsningar på EU. I stället för att pumpa 15 extra miljarder till byråkraterna i Bryssel vill vi se skattelättnader i Sverige för de som behöver det som mest. Detta genererar ekonomiska skyddsvallar när tiderna blir sämre. Det krävs även stora satsningar på poliser och rättsväsende, vilket skapar trygghet när brottsligheten växer.

Det krävs ett gediget och robust värn mot Socialdemokraterna och andra vänsterliberaler som bedriver en arbetarfientlig politik. Vi kommer att fortsätta vara svenska arbetares väktare. Sverigedemokraterna är Sveriges enda, riktiga arbetarparti.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Första maj

LÄS VIDARE

DEBATT. Vad vill Löfven – mer än behålla makten?

ÄMNEN I ARTIKELN

Första maj

EU-politik

EU-valet

Socialdemokraterna

Jimmie Åkesson

Sverigedemokraterna

Arbetsmarknad