Debatt

Låt skolan korta köerna till BUP

Debattörerna: Satsa på speciallärare, studiero och föräldrars roll för att barnen ska må bättre

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barns psykiska ohälsa kan inte barnpsykiatrin lösa ensam. Det är ett ofta framfört påpekande från professionen. Vi liberaler är eniga med dem: de viktigaste lösningarna för barns psykiska hälsa finns på helt annat håll – inte minst i skolan, skriver Anna Starbrink (L), Lina Nordquist (L) och Roger Haddad (L).
Barns psykiska ohälsa kan inte barnpsykiatrin lösa ensam. Det är ett ofta framfört påpekande från professionen. Vi liberaler är eniga med dem: de viktigaste lösningarna för barns psykiska hälsa finns på helt annat håll – inte minst i skolan, skriver Anna Starbrink (L), Lina Nordquist (L) och Roger Haddad (L).

DEBATT

DEBATT. Liberalerna är eniga med barnpsykiatrin om att hela samhället måste involveras för att mota barns och ungas psykiska ohälsa. De viktigaste lösningarna för barns psykiska hälsa finns inte minst i skolan.

Barns psykiska ohälsa kan inte barnpsykiatrin lösa ensam. Det är ett ofta framfört påpekande från professionen. Vi liberaler är eniga med dem: de viktigaste lösningarna för barns psykiska hälsa finns på helt annat håll – inte minst i skolan.

Tidiga insatser måste vara ett långsiktigt prioriterat politiskt område och inriktas mot såväl föräldrar, skola och elevhälsa, som mot ungdomsmottagningar, vårdcentraler och första linjens samtalsstöd.

Varje skolelev ska kunna lära sig och må bra. Därför vill vi stärka elevhälsan och öka barnens tid med sina lärare. Vi medverkade till att återinföra speciallärarutbildningen och prioriterar satsningar på fler speciallärare. Det är mycket oroande att viktiga stödfunktioner som speciallärare först dras in när kommunerna ska spara pengar. Vi vill också se fler resursskolor och särskilda undervisningsgrupper.

Vi kräver studiero i klassrummet och positiv miljö även utanför klassrummet, inte minst välbeprövade åtgärdsprogram mot mobbning, eftersom skolans arbetsmiljö är helt avgörande för många barns inlärning.

En svår politisk nöt att knäcka är föräldrars roll i barns skolgång och hälsa. Många barn är vakna för sent, sitter stilla för mycket och sover för lite. Att lära sig hur man försöker, och försöker igen, är dessutom en del av livet redan när vi lär oss gå.

”Grit” är därför en viktig egenskap att ha med sig i livet, men unga människor behöver få stöd från såväl föräldrar som övrig omgivning för att utveckla den. Risken är annars att barnen känner sig misslyckade som individer och ger upp.

Det sagt behöver många barn även sjukvårdens hjälp. Tillsammans med Centern och regeringspartierna har vi liberaler enats om att skapa en köfri barn- och ungdomspsykiatri, och i detta ingår att staten tar större ansvar för att stärka elevhälsans arbete redan i år.

I Januariavtalet ingår även ett stärkt arbete mot mobbning, att lyfta och värna riskgrupper, stöd till goda lärmiljöer, liksom stärkt specialpedagogik och stöd i skolan för barn med neuropsykiatriska svårigheter.

Sammanfattningsvis delar vi liberaler barnpsykiatrins oro, men även förslagen till lösningar: hela samhället behövs för att ge unga människor verktyg att hantera sina liv. Barnpsykiatrin måste få fokusera på tydliga psykiatriska tillstånd - resten är upp till oss andra.


Anna Starbrink, sjukvårdspolitisk talesperson (L)
Lina Nordquist, riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson (L).
Roger Haddad, riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson (L).

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i den svenska skolan

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i den svenska skolan

Psykisk ohälsa

Skola & utbildning

Barn & unga

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Anna Starbrink

Roger Haddad