Kriminalitet slår hårt mot småföretagarna

Debattörerna: Kostar företagen 58 miljarder kronor årligen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I en ny rapport som tagits fram av Småföretagarnas riksförbund uppskattas att näringslivets kostnader för kriminaliteten, i form av skador respektive kostnader för säkerhet, uppgår till drygt 92 miljarder kronor årligen. Av detta är 58 miljarder de små och medelstora företagens kostnader, skriver Nima Sanandaji och Peter Thörn.
I en ny rapport som tagits fram av Småföretagarnas riksförbund uppskattas att näringslivets kostnader för kriminaliteten, i form av skador respektive kostnader för säkerhet, uppgår till drygt 92 miljarder kronor årligen. Av detta är 58 miljarder de små och medelstora företagens kostnader, skriver Nima Sanandaji och Peter Thörn.

DEBATT. Småföretagarnas riksförbund som representerar cirka 30 000 småföretag intensifierar sitt arbete kopplat till den alltmera omfattande brottslighet som drabbar ett växande antal småföretag.

Var sjätte småföretag identifierar brottsligheten som det främsta hindret i verksamheten.

Samtidigt har politiken knappt tagit in perspektivet att det handlar om olika dimensioner av brottslighet. Mest synbar är den brottslighet som direkt drabbar företagen i form av stölder och skadegörelse. Härutöver finns en omfattande indirekt effekt av brottsligheten, genom att företagande trängs bort av den informella sektorn.

I en ny rapport som tagits fram av Småföretagarnas riksförbund uppskattas att näringslivets kostnader för kriminaliteten, i form av skador respektive kostnader för säkerhet, uppgår till drygt 92 miljarder kronor årligen.

Av detta är 58 miljarder kronor de små och medelstora företagens kostnader, och 34 miljarder kronor storföretagens kostnader. Med hänsyn till de indirekta effekterna, menar vi att den sanna kostnaden för kriminalitet mot företagen är mer än hundra miljarder kronor varje år.

Det påverkar oss alla, för resultatet blir färre jobb och mindre skatteintäkter, samtidigt som också priserna pressas uppåt.

Nio procent av småföretagen anser att kriminalitet är det enskilt största hindret i deras verksamheter, klart mer än den dryga en procent av storföretagen som ger samma svar.

Dessutom menar ytterligare åtta procent av småföretagen att den informella sektorn är det allra största hindret i deras verksamheter – den kriminella världen påverkar inte bara genom stölder, utan även genom beskyddarverksamhet, korruption, och svartarbete.

Många småföretagare vittnar om att de utsätts gång på gång för inbrott och att trots att gärningsmannen finns på film så läggs polisanmälningarna ner.

Av tio fall av butikstölder och snatterier som anmäls, är det knappt fyra som personuppklaras. När det kommer till skadegörelse och fickstölder är den alarmerande situationen att bara cirka två procent av fallen personuppklaras.

Den som begår skadegörelse mot en butik, eller fickstölder i ett köpcentrum, har större chanser att komma undan än att åka fast. När kriminella ofta kommer undan, blir kriminalitet en lönsam verksamhet, som fortsätter och växer. Det är dags för ändring.

Krafttag behövs för att skapa förändring, och här ingår att genom regleringsbrev våga ställa krav på Polismyndigheten.

I avsaknad av reformer kommer problemen fortsätta växa till sig, och behovet av att agera är därför enligt vår mening akut.


Nima Sanandaji, författare av rapporten ”Brott mot företagen 2023
Peter Thörn, förbundsordförande Småföretagarnas riksförbund


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE