Papperslösa får inte bli terrorns syndabockar

Debattörerna: Det är de som ansluter sig till terrororganisationer som ska jagas – inte oskyldiga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT/pressbilder
”Feministiskt initiativ i Stockholms stad kommer aldrig låta papperslösa bli syndabockar i en debatt om terrorism. ” skriver Lisa Palm och Anna Rantala Bonnier.

DEBATT. Den tragedi som utspelades längst Drottninggatan lämnade Stockholm och Sverige i chock. Fyra personer dödades och tiotalet blev skadade i terrordådet. Timmarna efter den fruktansvärda händelsen öppnade stockholmarna upp sina hem genom hashtagen #openstockholm. Solidariska handlingar när vi behöver varandra som mest.

Terrorattacken handlade om att skapa rädsla och få oss att sluta oss. Därför måste vi arbeta med motsatsen, med att skapa ett öppet och demokratiskt samhälle där vi inte är rädda för varandra.

Det arbetet pågår i Stockholm på flera nivåer. Dels genom generella förebyggande insatser såsom att motverka rasism, förbättra ungas framtidsmöjligheter och öka kunskapen om mänskliga rättigheter och demokrati i skolan. Dels pågår riktade insatser till de som befinner sig i riskmiljöer och konkreta åtgärder för att kartlägga och förhindra våldsbejakande extremism.

Tyvärr verkar det som att vi också kommer få se missriktade insatser, exempelvis en mer intensifierad jakt på papperslösa.

Politiska företrädare från både höger och vänster har dragit ett befängt likhetstecken mellan terrorism och papperslöshet. Inrikesminister Ygeman berättar stolt i media om indraget ekonomiskt bistånd, förvar och gränspolisens samarbete med socialtjänsten i Malmö att leta upp papperslösa.

Genom att nu rikta alla resurser mot jakten mot papperslösa så har man missat sambanden med vad terroristerna vill uppnå. Ett samhälle som bygger på rädsla och kontroll. Där staten uppmanar till angiveri, misstänkliggöranden, stängda gränser och otrygghet. Ett samhälle som sluter sig och är bredda att sätta mänskliga rättigheter på undantag när de behövs som mest.

Nu måste vi politiker visa på vad som är värt att försvara i Sverige – nämligen demokrati och mänskliga rättigheter. Vi måste med alla medel förhindra att det här utnyttjas av rasistiska krafter som försöker skapa splittringar och öka motsättningarna, annars låter vi terrorismen vinna.

Feministiskt initiativ i Stockholms stad kommer aldrig låta papperslösa bli syndabockar i en debatt om terrorism.

Det är barnfamiljer, unga, mammor och barn som lever här utan något som helst skyddsnät som behöver dessa insatser som mest. Utsattheten är stor och risken av trafficking och människohandel desto större.

I Stockholm har vi öppnat upp för att papperslösa kvinnor ska få rätt till plats på kvinnojourer och papperslösa barn kan få ekonomiskt bistånd.

De som ska jagas och försvagas är de personer som ansluter sig till terrororganisationer som vill utöva våld mot oskyldiga.

I arbetet mot terrorism är det inte papperslösa som är vårt hot, det är våldsbejakande extremism där utförare av våldet varit män som organiserat sig för att sätta skräck i vår vardag. Och det är något som vi aldrig kan acceptera.

Stockholm ska fortsätta att vara öppet.

Låt oss bygga vidare på den solidaritet som Stockholmarna visade istället.


Lisa Palm, Feministiskt initiativ i Stockholm
Anna Rantala Bonnier, Feministiskt initiativ i Stockholm


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.