Bra skolor går att nå – utan miljonvinster

Replik vinster i skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: STEFAN BORGIUS

REPLIK. I många år har jag så gott som dagligen sökt upp rektorer och lärare på olika skolor för att fånga upp deras erfarenheter och synpunkter. Det ser jag som en naturlig uppgift för alla beslutsfattare på skolans område. Eftersom Skolverket har pekat på att eleverna har lämnats för mycket åt sig själva i sitt lärande och flera rapporter har visat på stök och oordning var jag intresserad av att ta del av Engelska Skolans rektor Robert Clarks erfarenheter av hur man skapar en ordnad undervisning med trygghet och studiero.

Men bristande studiero förklarar inte hela skolans resultattapp. Exempelvis visar forskningen att segregationen har ökat som en direkt följd av införandet av marknadslösningar i skolan.

En ökad segregation leder till olika förutsättningar för olika skolor att jobba med kunskapsuppdraget. Svårt segregerade skolor har svårare att rekrytera och behålla erfarna lärare. Det leder till en negativ spiral där de som förlorar mest är de elever som redan från början hade svåra förutsättningar.

Friskolor som sätter elevernas kunskap och bildning i centrum har en given plats i vår svenska skola. Jag är ofta imponerad av det arbete som utförs av skickliga rektorer och lärare i våra skolor, både kommunala och fristående.

Men att det arbetet skulle vara beroende av att fristående skolkoncerner använder skolans resurser till vinstutdelning faller på sin egen orimlighet.

Sverige är unikt. Vi kombinerar sedan tidigt 1990-tal en offentligt finansierad skolpeng med en obegränsad rätt att ta ut vinst, en närmast fri etableringsrätt för nya skolor och ett jämförelsevis oreglerat skolval. När marknadslösningarna infördes i skolan var förhoppningen att marknadslösningarna skulle höja kunskapsresultaten, öka resursutnyttjandet och leda till en mångfald av nya pedagogiska alternativ.

Sedan dess har vi fått se sjunkande kunskaper, kraftigt ökad segregation och framväxten av allt färre och större skolkoncerner.

Ett kvartssekel har gått, men inget annat land har följt efter. Jag tror att detta beror på att Sveriges skolor samtidigt präglats av sjunkande kunskapsresultat och försämrad likvärdighet.

Detta ser man i omvärlden. Det är därför – inte för att andra länder styrs av ”socialistiska propagandister” – som inga andra länder tillåter vinstuttag i offentligt finansierade skolor.


Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM