Nej till all slakt utan bedövning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Erlandsson och Larsson:
Religion kan inte rättfärdiga djurplågeri

Europaparlamentet har nyligen röstat för ett förslag som syftar till att tvinga medlemsländerna att tillåta slakt utan bedövning för religiösa ändamål.

Det är inte acceptabelt att Sverige och andra länder inte ska kunna kräva att djur måste bedövas före slakt, skriver Eskil Erlandsson och Håkan Larsson.

Religiös slakt ska vara fortsatt tilllåten, men djurens väl måste sättas i fokus. Därför måste varje land även framöver ha rätt att kräva att djuren bedövas före slakt, skriver Eskil Erlandsson och Håkan Larsson. Foto: KAI REHN
Religiös slakt ska vara fortsatt tilllåten, men djurens väl måste sättas i fokus. Därför måste varje land även framöver ha rätt att kräva att djuren bedövas före slakt, skriver Eskil Erlandsson och Håkan Larsson. Foto: KAI REHN

Det svenska djurskyddet har en lång historia. Redan 1799 gavs den första djurskyddsskriften ut i Sverige. Hundra år senare presenterades konkreta förslag på hur slakten ska bli mindre plågsam för djuren. Från 1937 är slakt utan bedövning förbjuden i vårt land.

I dag har vi i Sverige ett djurskydd som vi kan vara stolta över. Regeringen arbetar också aktivt på EU-nivå för att djurens bästa ska vara i fokus när regler utformas om bland annat djurhållning och transporter. Här har vi också fått bättre djurskydd för bland annat kycklingar, vilket visar att EU kan vara en positiv kraft som tvingar länder till ett starkare djurskydd.

Därför blir vi oroliga när vi följer Europaparlamentets omröstning om en lag om skydd av djur vid avlivning. Europaparlamentet antog ett ändringsförslag som, om det skulle bli verklighet, innebär att Sverige och andra medlemsländer kan tvingas att tillåta slakt utan bedövning för religiösa ändamål. Vårt krav på att djuren ska bedövas före slakt skulle då inte längre vara tillåtet i dessa fall.

Djurskydd är en hjärtefråga för Centerpartiet. Centerpartiet och alliansregeringen kommer att driva denna fråga i EU:s ministerråd och kräva att det svenska kravet på att djur ska bedövas ska bevaras. Religiös slakt ska vara fortsatt tilllåten, men djurens väl måste sättas i fokus. Därför måste varje land även framöver ha rätt att kräva att djuren bedövas före slakt.

I Sverige finns bred enighet om att slakt utan bedövning ska vara förbjuden. Vi hoppas att så kommer att vara fallet även framöver. Att enskilda folkpartistiska kandidater till Europaparlamentet vill tillåta rituell slakt utan bedövning ändrar inte detta.

Den svenska djurskyddslagen är ett resultat av ett enträget arbete för att ge djuren bra livsvillkor och för att undvika onödigt lidande vid slakt. Europaparlamentets beslut kommer med stor sannolikhet aldrig att gå igenom. Men det visar ändå på en allvarlig attityd. En attityd som riskerar att undergräva den svenska djurskyddslagen. Detta är inte acceptabelt.

Vi kommer nu att samla stöd bland EU-länderna för att ministerrådet i sitt beslut tar större hänsyn till vad som är bäst för djuren. Enskilda medlemsländer måste även framöver få sätta djurens väl i första rummet. Detta samtidigt som vi höjer den lägsta nivån för djurskydd i hela EU. På samma sätt kommer vi att arbeta i Europaparlamentet för att försvara och stärka djurskyddet.

Rituell slakt utan bedövning är djurplågeri. Det är ingen rättighet i EU. Vi kommer att göra vad vi kan för att Sverige ska bibehålla och förbättra djurskyddet.

Eskil Erlandsson
Håkan Larsson

Publisert: