Debatt

För mycket tid på spel och för lite tid på läxor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Tomas Tobé (M): Ska skolan bli bättre behöver vi föräldrarnas hjälp

Barn lägger för mycket tid på tv-spel idag, menar debattören Tomas Tobé (M).

Tomas Tobé (M), skolpolitisk talesperson.

Foto: ANDREAS BARDELL

Nya Moderaterna tar svensk skolas utmaningar på stort allvar. De sjunkande kunskapsresultaten i PISA-mätningen är en tydlig signal att fler åtgärder krävs för att höja elevers kunskaper. Samtidigt inleder vi en diskussion om vårt gemensamma ansvar för att förändra attityden till plugg och läxläsning. Vi vill ha ett handslag med Sveriges föräldrar för mer kunskap i skolan. Vi har tre förslag för svensk skola.

För det första ska varje elev få rätt stöd i tid. Tidiga insatser är avgörande.

För det andra, varje elev ska få mer tid med sin lärare.

För det tredje, varje elev ska ha en skicklig lärare.

Nu lämnar vi ytterligare ett besked. Vi vill ha ett handslag med Sveriges föräldrar för mer kunskap i skolan. PISA visar att svenska elever både skolkar mer och kommer i högre grad för sent till sina lektioner jämfört med elever i andra länder. Detta reflekterar en oroväckande attityd att utbildning är mindre viktigt. Det framgår även i PISA att svenska elever är mindre uthålliga när det kommer till att lösa matematikproblem. De väljer att ge upp om de möter på allt för svårt motstånd. Även detta är bekymmersamt. Nya Moderaterna tar den här utvecklingen på stort allvar.

Samtidigt rapporterar Statens medieråd att 31 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i åldrarna 12-16 spelar dataspel mer än tre timmar per dag. Mycket av denna tid tas från läxläsning och skolarbete, men även från sömnen, vilket har direkta effekt på resultaten i skolan.

Nya Moderaterna menar att det krävs en attitydförändring till kunskap och utbildning. Runt om i Sverige förs en daglig diskussion vid köksborden om läxor och tv-spel. Många familjer känner nog igen sig i beskrivningen om bråk och osämja när det är dags att stänga av tv-spelet för att istället sätta sig med matteboken och traggla multiplikationstabellen. Det är jobbigt och emellanåt tryter tålamodet, men det är helt avgörande för att barnen ska lyckas i skolan.

När OECD djupstuderar de svenska elevernas skolresultat samt skälen till varför de är lägre än i andra länder står det klart att Sverige tydligt avviker inom vissa områden. Det ena är tiden mellan skickliga lärare och elever, den andra handlar om förväntningarna. Både elevers förväntningar på sig själva, men även vilka förväntningar som föräldrar, lärare och andra runtomkring ställer på eleverna. Här har vi ett stort gemensamt ansvar och politiken kan inte ensamt förändra detta. Därför krävs det ett handslag.

Låt oss samtidigt vara tydliga. Nya Moderaterna vill ha mer teknik i svensk skola. Modern teknik har visat sig ha positiva effekter på barn och ungas inlärning. Därför vill vi ha ett kunskapslyft för Sveriges lärare med fokus på IT och vi vill ge Skolverket ett uppdrag att främja och utveckla IT-användningen i skolan. Dessutom föreslår vi ett initiativ till en webbaserad utbildningsplattform i Skolverkets regi. Här ska de allra främsta lärarna få leda videolektioner i deras respektive ämne och visa hur engagerade lärare kan utveckla sin undervisning ytterligare.

Tv-spel är naturligtvis inte skadligt, men samtidigt blir vi bekymrade när så många barn och ungdomar lägger så mycket tid på detta och så lite tid på läxläsning. Nya Moderaterna tror att nya undervisningsmetoder som gamification har en viktig roll att fylla och kompletterar traditionell undervisning och annan läxläsning. Vårt handslag med Sveriges föräldrar handlar om att stärka elevers kunskaper för att alla ska nå kunskapsmålen och få en bra start i livet.

Tomas Tobé

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Skola & utbildning

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning