Pisa ger minister Björklund underkänt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Gustav Fridolin: Andra länder har vänt utvecklingen på kortare tid

Gustav Fridolin (MP) tjänar 59 800 kr i månaden. De borgerliga partiledarna har en statsrådslön på 121 000 kr från regeringen. Statsministern har 152 000 kr från regeringen. Jonas Sjöstedt, Jimmie Åkesson, Åsa Romson och Gustav Fridolin får 59 800 kr i ersättning från regeringen. Övrig ersättning kommer från partierna.

I dag kom OECD:s stora undersökning om skolresultaten i den utvecklade världen. Sverige fortsätter halka efter. Allt fler unga får inte möjligheten i livet, och den tid och det stöd man behöver för att klara matematiken, naturvetenskapen och läsförståelsen.

Jan Björklund svarar på PISA som en tonåring svarar på ett dåligt betyg. Han skyller i från sig. Det är lärarnas fel. Det är elevernas fel. Det är Göran Perssons fel. Det är allas fel, utom just hans eget. Men inte sedan ecklesiastikministerämbetet avskaffades har någon minister varit ansvarig för skolan lika länge som Jan Björklund. Det finns flera exempel på länder som vänt skolutvecklingen, ökat elevernas matematikkunskaper eller ökat söktrycket till lärarutbildningar – och det på betydligt kortare tid än vad Björklund haft på sig som minister.

PISA ger Björklund underkänt därför att hans insatser förtjänar underkänt. Det finns en sak som är viktigare än alla andra för att alla elever ska få med sig allt det man behöver från skolan, och det är tid med kunniga och kompetenta lärare.

Men sedan Jan Björklund blev ansvarig för skolan har lärarnas tid med sina elever minskat. Nio av tio lärare vittnar om att deras administrativa arbetsbörda har ökat sedan alliansen bildade regering 2006. Samtidigt har 12600 pedagogiska tjänster skurits bort från svensk skola. Färre personer ska alltså göra mer arbete. Konsekvensen kan inte bli annan än att fler elever inte får den tid de behöver för att bli sedda, få stöd och nå kunskapsmålen.

Ska vi ge alla elever en ärlig chans måste lärare få tid, verktyg som motsvarar deras ansvar och vi måste få fler att brinna för lärargärningen.

I dag har en lärare i genomsnitt en kvart på sig att förbereda och efterarbeta en lektion. På en kvart ska man planera lektionen så den väcker intresse och når fram till varje elev, producera det material som ska användas under lektionen, därefter ta hand om materialet, tänka ut feedback och ta ett spontant samtal med den elev som behöver det. Det är omöjligt att klara av på en kvart.

Vi vill dubbla lärarnas tid att skapa kvalitet i sitt möte med elever och ha direktkontakt med sina elever. Ska vi klara det måste vi minska lärarnas pappersarbete och vi måste bli fler anställda i skolan som delar på jobbet. Lärarjobbet är inget ensamarbete. Vi behöver fler fritidspedagoger, speciallärare, skolkuratorer och andra som ger läraren tid för sitt arbete. Lärare ska få vara lärare. Miljöpartiet har budget för att anställa 10 000 nya medarbetare i svensk skola. Det är en bättre prioritering än ett femte jobbskatteavdrag.

Vi vill ge lärare rätt att ordinera extra stöd till den elev som behöver det. De bästa skolsystemen i världen ger mycket stöd under de första åren och förebygger på så sätt problem som annars växer när de skjuts upp i årskurserna. I Sverige gör vi tvärtom. Det extra stödet kommer sent, ibland alldeles för sent. Vi vill införa en läsa-skriva-räkna-garanti i de tidigare årskurserna som säkerställer att alla insatser sätts in i förskoleklass och skolans första år för att alla ska få med sig det som behövs för att tillgodogöra sig också andra ämnen.

Vi vill höja lärarnas löner. LO, TCO och SACO har tillsammans räknat fram att det behövs fem statliga miljarder för att kunna genomföra en generell höjning av lärarnas löner. Vi vill att staten skjuter till de miljarderna. Vi ska värdera lärarna som ett av våra viktigaste yrken, det är grundläggande för att fler ska välja lärarbanan.

Lärarna ska få tid för sitt jobb. Eleverna ska få det stöd de behöver. Och fler ska vilja bli lärare. Så vänder man ett skolsystem.

Björklund vill istället sätta betyg på nioåringar. Det är knappast det som skulle göra svensk skola bättre. Jag tänker arbeta för att dagens PISA blir Jan Björklunds slutbetyg, så vi kan börja arbetet med att vända utvecklingen för svensk skola.

Gustav Fridolin

Språkrör (MP) och folkhögskollärare

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning