Debatt

Så säkrar vi ordning och reda i välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

LO: Fem områden där det krävs omfattande förändringar

Drygt ett år har gått sedan LO lämnade vårt sammanhållna förslag för hur vinsterna i välfärden ska begränsas, marknadsstyrningen pressas tillbaka och kontrollen över välfärden stärkas. LO presenterade ett genomgripande förslag baserat på kongressbeslutet från 2012. Vi förordade driftsavtal mellan beställare och utförare och att välfärdsföretag inte ska få drivas enligt den vinsmaximeringsmodell som i dag är rådande. Vi föreslog också att den ideologiska lagen om valfrihet (LOV) rivs upp och att den rådande etableringsfriheten avskaffas. Vårt förslag skulle radikalt men pragmatiskt minska de kommersiella intressenas inflytande över välfärdspolitiken.

Efter ett år av opinionsbildning, sondering och förflyttad debatt vill vi ta nästa steg. Vi måste säkra långsiktighet och ”ordning och reda i välfärden”. Kan detta inte uppnås avtalsvägen, måste det ske via lagstiftning.

Det förutsätter omfattande förändringar på ett flertal centrala områden:

Etableringsfriheten. Privata välfärdsaktörer ska inte kunna etablera sig utan ett godkännande från beställaren. Det innebär ett tydligt beställaransvar i välfärden. Makten över etableringsbesluten ska ligga på de folkvalda församlingarna i kommuner och landsting.

Vinstbegränsning och stopp för vinstdriften. Vinstintresset måste regleras, vinstdriften stoppas och vi behöver nå fram till tydliga regler om när det är rimligt med en vinstutdelning och när det ska vara förbjudet. 

Finansieringsmodellen. Genom att stora kvalitetsbrister har uppdagats inom välfärdsverksamheterna har en välkommen debatt om den underfinansierade välfärden uppstått. LO söker en bred överenskommelse om den skattefinansierade välfärden som stänger dörren för egenfinansiering via försäkringslösningar och säkrar god resurstilldelning till välfärdsverksamheterna.

Kvalitetsmått. I den allmänna debatten har kraven på höjd kvalitet gått varm. Ett avgörande problem med debatten är att få, om någon, klarar av att definiera vilka kvalitetsmått som ska vara vägledande och hur de ska utformas. Kraven på uppnådd kvalitet måste höjas och vi behöver en gemensam definition av vad välfärdskvalitet inkluderar.

Personalfrågorna och kollektivavtalen. Välfärdsverksamheterna är ofta underbemannade och i privat driven välfärdsverksamhet är personaltätheten generellt lägre. Vi måste höja bemanningen, säkra en bättre löneutveckling och garantera att alla som bedriver välfärdsverksamhet ska ha upprättat ett kollektivavtal. Samtidigt är det oacceptabelt att anställda i privat driven välfärd inte garanteras meddelarfrihet såsom anställda i offentlig sektor. Vidare behöver transparensen i sektorn öka genom att böcker öppnas och redovisningsskyldigheten breddas.

Vi står fast vid vårt kongressbeslut och vår välfärdsrapports förslag om hur vi stoppar marknadsstyrningen av välfärden. Om det finns en konstruktiv vilja bland våra motparter är vi beredda att samtala. Välfärden ska styras av medborgarnas lika rätt till högkvalitativ välfärd – inte av kommersiella intressen. För detta är vi beredda att ta ansvar.

Tobias Baudin

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik