Federley blandar ihop äpplen och päron

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Slutreplik från S och LO om utstationeringsdirektivet

Fredrick Federley anklagar oss för aningslöshet men kan inte skilja på äpplen och päron. Utstationeringsdirektivet handlar om företagens frihet att tillhandahålla tjänster och problemet är just att det inte handlar om fri rörlighet i den bemärkelse som Federley försöker göra gällande. Att dessutom hänvisa till artiklar om invandring när man diskuterar utstationering är också gravt missvisande och tyder inte på större insikt.

Redan i början av genomförandedirektivet så står det att utstationering måste skiljas från fri rörlighet för arbetstagare, eftersom fri rörlighet inte bara innefattar rätten att flytta, arbeta och bo i en annan medlemsstat utan också ett skydd mot diskriminering i fråga om lön och andra villkor.

Bara det faktum att man valt att markera en sådan skillnad borde göra det solklart att det handlar om stickspår runt krav på likabehandling. Hade det handlat om vanlig arbetskraftsinvandring så hade saken varit klar. Då hade samma regler och löner gällt för alla.

Federley verkar också ha missuppfattat både syfte och riktning på ett socialt protokoll.

Det som är hela poängen med ett socialt protokoll är att korrigera en, från fackligt håll uppenbar, felprioritering i fördraget som sätter företagens ekonomiska friheter över arbetstagarnas grundläggande rättigheter. Denna obalans blev uppenbar i och med Lavalfallet och är således redan livligt diskuterad och den svenska modellen är på ett mycket konkret sätt påverkad av EU-nivån. Ett socialt protokoll handlar inte om att föra upp nya frågor på dagordningen utan om att få ordning på det som redan diskuteras. Det är dessutom en avsevärd minskning av EU:s makt på svensk arbetsmarknad och lägger ansvar, inflytande och förhandlingsrätten där det hör hemma, på arbetsmarknadens parter, som det har varit sedan Saltsjöbadsavtalet.

Fri rörlighet är inte det samma som kravlöshet och EU handlar inte som Federley tror om ”alla andra mot Sverige”. Vi har och kommer alltid att stå upp för den svenska modellen och oroar oss till skillnad från stureplanscentern inte för att ta den striden.

Karl-Petter Thorwaldsson,

LO ordförande

Marita Ulvskog,

Europaparlamentariker (S)

Olle Ludvigsson,

Europaparlamentariker (S)

Torbjörn Johansson,

avtalssekreterare i LO

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN